Gemeente maakt werk van ligplaatsenbeleid voor vaartuigen

Dinsdag 17 november is de gemeente Rijswijk van start gegaan met het handhaven van het ligplaatsenbeleid voor boten. Bij alle vaartuigen die nog werden aangetroffen op plekken waar dit niet meer is toegestaan, zijn informatie-flyers aangebracht. Het gaat met name om plekken langs de Sionsweg en het Haantje. De eigenaren krijgen drie weken de tijd om hun bootjes zelf weg te halen. Gebeurt dit niet dan worden de verkeerd geplaatste boten door de gemeente verplaatst of eventueel verwijderd. Daarbij worden de kosten op de eigenaar verhaald.

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft half juli jl. besloten regels op te stellen voor het aanleggen van vaartuigen. De verantwoordelijk wethouder Armand van de Laar: “De gemeente voert in fases het nieuwe ligplaatsenbeleid in. Zo komt de basis op orde voor het uiteindelijk kunnen faciliteren van een volwaardige recreatievaart.” De nieuwe regels voor het innemen van ligplaatsen in Rijswijk zijn in augustus ingegaan.

Verbod

Het college heeft een aantal locaties aangewezen waar geen ligplaats mag worden ingenomen. Het betreft locaties die ongeschikt zijn in verband met de openbare orde, veiligheid (o.a. een beperkte doorvaart, kans op schade) en het aanzien van de gemeente.

Het gaat om de volgende locaties:

  • De oever langs de Sionsweg (Noordhoornsche Watering) ter hoogte van nummer 1 tot nummer 76, voor zover niet grenzend aan private grond;
  • De wijk Sion, met uitzondering van:
    a) oevers in watergangen grenzend aan privé grond en
    b) de oever langs de Sionsweg ter hoogte van de nummers 8 t/m 34e;
  • De oever langs het Haantje vanaf de aansluiting met De Schie (de Kerstanjewetering) tot aan het perceel Haantje 10A.

Binnen het ligplaatsenbeleid worden ook wrakken weggehaald, ook al liggen ze binnen het gebied waar wel een ligplaats mag worden ingenomen.

Aantrekkende werking

Rijswijk kende, in tegenstelling tot de buurgemeenten Delft en Den Haag geen ligplaatsenbeleid voor vaartuigen. Daar gaat een aantrekkende werking vanuit. Dat leidt tot ongewenste en soms potentieel gevaarlijke situaties. Denk daarbij aan verwaarloosde en half gezonken boten. Op diverse locaties zijn door gebruikers van vaartuigen ook eigen aanlegvoorzieningen getroffen, deels op gemeentelijke grond.

Het college wil aan die situatie een einde maken. Mede door het intensiever gebruik van de buitenruimte (nieuwbouw) en meer vaarbewegingen is er behoefte aan sturing. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV)  biedt een basis aan het college om regels te stellen met betrekking tot ligplaatsen en voor het stellen van nadere regels voor het innemen van een ligplaats.


Handhavers van de gemeente Rijswijk controleren ligplaatsen langs de Sionsweg en het Haantje (foto: Erwin Dijkgraaf)