Gemeente maakt tijdelijke studentenhuisvesting mogelijk

De gemeente wil huisvesting voor studenten stimuleren in de Plaspoelpolder op plekken waar sprake is van langdurige leegstand. Dit maakt het college van b&w mogelijk met het vastgestelde beleidskader. Met dit kader wordt duidelijk aan welke voorwaarden een project moet voldoen om aangemerkt te kunnen worden als haalbaar initiatief voor studentenwoningen. Zo krijgen leegstaande gebouwen weer een nuttige functie en komen er meer betaalbare woningen beschikbaar voor een specifieke doelgroep.

      

Het is crisis op de woningmarkt. De vraag naar woningen is groot en het aanbod blijft achter. Voor veel mensen is het vinden van een woning erg lastig. In Rijswijk is ook een groeiende behoefte aan woningen voor mensen, ook studenten maken onderdeel uit van die groep mensen. In de Plaspoelpolder is sprake van gebieden met langdurige leegstand. De transformatie naar studentenaanbod mag van de gemeente daarom in en rondom de toekomstige innovatie- en kenniscampus van het Kesslerpark ontwikkeld worden. Het invullen van de leegstand door het huisvesten van studenten betreft een periode van ten hoogste 10 jaar.

Wethouder Wonen, Johanna Besteman: “Mijn doel is om te zorgen voor een goede woningvoorraad voor alle doelgroepen. Er is helaas een tekort aan woningen en daarom moeten er woningen bij zodat ook studenten een betaalbare woning bemachtigen. Daarom geven we de gelegenheid aan aanbieders om tijdelijke studentenwoningen mogelijk te maken binnen de grenzen van ons beleidskader. Kesslerpark is daarvoor de aangewezen locatie om een nieuwe doelgroep aan te spreken, en het gebied aantrekkelijk te maken voor allerlei soorten onderwijs zoals MBO-opleidingen. Met het centraal station in de buurt zijn TU Delft, de Haagse Hogeschool ook goed te bereiken en zal het voor vele studenten goed vertoeven zijn. Met een divers woningaanbod zorgen we ervoor dat het in alle wijken van Rijswijk ook in de toekomst goed wonen is.” 

Woonvisie

De Woonvisie van de gemeente Rijswijk is het antwoord op een aantal ontwikkelingen in de samenleving. De gemeente wil een woningvoorraad bereiken die toekomstbestendig is. Dus een woningvoorraad die voorziet in de woonwensen van bewoners, in elke levensfase. Een van de ambities is dat er meer en meer betaalbare woningen bij moeten komen. Het toevoegen van betaalbare huurwoningen voor alle doelgroepen waaronder dus ook voor studenten is een uitwerking hiervan.  In de actualisatie van de woonvisie is vastgelegd dat we willen onderzoeken of en hoe studenten als specifieke doelgroep een toegevoegde waarde kunnen hebben op bepaalde locaties, met name in het Kesslerpark.