Gemeente houdt vast aan afspraken rond pizzeria

De gemeente Rijswijk heeft vandaag Pizzeria Casanova bezocht en geconstateerd dat de pizzeria niet is ontruimd. Daarom gaat de gemeente nu een kort gedingprocedure in gang zetten. Op 9 januari sommeerde het college van burgemeester en wethouders de huurder per brief om de pizzeria binnen een week te ontruimen.

Pizzeria Casanova
In oktober 2013 is door beide partijen een vaststellingsovereenkomst ondertekend waarbij de eigenaar van de pizzeria nog ruim vier jaar de gelegenheid kreeg om zijn bedrijfsvoering op deze locatie af te bouwen. In de overeenkomst is afgesproken dat de huurovereenkomst met ingang van 31 december 2017 wordt beëindigd. De pizzeria moest dan volledig zijn ontruimd.

De gemeente wil dat de pizzeria op deze plek verdwijnt omdat in het door de gemeenteraad in 2009 vastgestelde bestemmingsplan Landgoederenzone voor dit gebied een groene corridor is aangegeven tussen het Rijswijkse Bos en het Landgoed Te Werve.