Gemeente geeft COA gelegenheid om azc af te bouwen

Het asielzoekerscentrum aan de Lange Kleiweg in Rijswijk gaat dicht. Dit heeft het college gisteravond voorgelegd aan de raad middels een raadsvoorstel waarna de raad hetzelfde standpunt heeft ingenomen. Dit betekent dat vanaf 1 december het azc geen nieuwe bewoners zal ontvangen en per 31 mei het de deuren zal moeten sluiten. Ook is de voorwaarde gesteld dat er voor die tijd Rijswijk niet opnieuw wordt belast met het huisvesten van nieuwe asielzoekers, de zogenaamde ‘veiligelanders’. Daarmee vindt de gemeente Rijswijk dat zij de afgelopen jaren de verantwoordelijkheid heeft gepakt om mensen te huisvesten en opvang te bieden in de regio. Met de afbouwperiode van 6 maanden kunnen inwoners op een humane manier en ordentelijk elders worden herplaatst.

AZC RijswijkTijdens de extra raadsvergadering op 21 september jl. heeft de raad een motie aangenomen waarin het college gevraagd wordt “om alsnog in overleg te treden of, en tegen welke voorwaarden het azc op een verantwoorde wijze kan uitfaseren met een maximale termijn van 1 jaar en terug te komen met een raadsvoorstel. Ter uitvoering van de motie zijn op basis van vijf sporen diverse gesprekken gevoerd op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Op basis van die gesprekken zijn scenario’s beschreven tot het wel of niet openhouden van het azc. Ook met het COA is besproken op welke manier de uitfasering mogelijk is. In die gesprekken deed het COA een nieuw verzoek om het centrum volledig open te houden tot 1 april en daarna af te bouwen en te sluiten op 1 oktober 2022. Dit voorstel behoorde niet tot de voorgestelde scenario’s. Het college van b&w is namelijk van mening dat de druk moet blijven op het tijdig herplaatsen van bewoners zodat tegelijkertijd in de regio naar andere (nood)opvanglocaties kan worden gezocht.