Gemeente draagt beheer twee speeltuinen over

Welzijn Rijswijk gaat invulling geven aan het beheer van de speeltuin aan de Rozenstraat en Haaglanden Beweegt aan het beheer van de speeltuin aan de Penninglaan. Daarnaast gaan beide partijen activiteiten organiseren in en rondom deze speeltuinen. Het betreft een proef van de gemeente Rijswijk voor het speelseizoen 2019.

Speeltuin Penninglaan
In de gemeente zijn vijf omheinde speeltuinen. Drie daarvan (Inter Amicos, Buvelio en De Eekhoorn) worden beheerd door speeltuinverenigingen. De andere twee beheerde de gemeente tot voor kort zelf.  De gemeente streeft ernaar een regie gemeente te zijn. Dat wil zeggen dat de gemeente niet wettelijke uitvoerende taken bij voorkeur belegt bij maatschappelijke organisaties die specifieke belangen vertegenwoordigen in de samenleving. Het beheren van een omheinde speeltuin door de gemeente past niet bij dat streven.

Haaglanden Beweegt heeft de speeltuin aan de Penninglaan op 16 april geopend. Welzijn Rijswijk opent de speeltuin aan de Rozenstraat op 24 april. Het speelseizoen loopt tot 27 september 2019. In oktober volgt een evaluatie. In de tussentijd wordt bij de omwonenden gepeild of er animo is een bijdrage te leveren aan het beheer van de speeltuinen. Het onderhoud van de speeltoestellen en het terrein blijft wel een taak en de verantwoordelijkheid van de gemeente.