Financiële gezondheid Rijswijk goed op koers

Het college van B&W bouwt ook in 2022 op alle fronten verder aan een toekomstbestendige stad. Het college blijft investeren in het Rijswijk van nu en de toekomst. Daarbij is gezorgd dat de investeringen in balans zijn met de financiële gezondheid van de gemeente. Dat staat in de begroting die vandaag aan de gemeenteraad is gepresenteerd.

 

De ontwikkeling van de financiële gezondheid ligt goed op koers en de begroting is op orde. Desondanks zijn er ook zorgpunten. Een tegenvaller is de nieuwe manier waarop de jaarlijkse geldstroom vanuit het Rijk wordt verdeeld over alle gemeenten. Rijswijk ontvangt hierdoor vanaf 2022 minder geld uit het Gemeentefonds. Daarnaast staan gemeenten de laatste jaren financieel onder druk door de steeds stijgende uitgaven aan jeugdzorg. Hoewel het Rijk voor 2022 extra gesteld beschikbaar heeft gesteld, blijft dit een punt van zorg en moet er structureel iets veranderen om de jeugdzorg betaalbaar te houden.  
“Ondanks financiële tegenvallers is het gelukt om voor een gezonde financiële buffer te zorgen”, zegt wethouder Financiën Jeffrey Keus over de laatste begroting van deze collegeperiode. “We zetten financiële middelen slim in, onder meer via het Groeifonds, Woonfonds en Energiefonds. En we hoeven de OZB en afvalstoffenheffing niet te verhogen, maar passen alleen een inflatiecorrectie toe.” 

Continu aanpassen


Rijswijk is één van de snelst groeiende gemeenten van Nederland. Dankzij diverse investeringen groeit het voorzieningenniveau mee. Van het nieuwe Bogaardplein, tot de nieuwe sportvoorzieningen als sportpark Elsenburg en sporthal De Altis. Daarbij wordt gezorgd dat Rijswijk zich continu aanpast aan actuele thema’s als de woningnood en de klimaatverandering. Voorbeelden hiervan zijn de investeringen in betaalbare huurwoningen, de transformatie van winkelruimte naar woningen in het Bogaardgebied, de bouw van energie neutrale schoolgebouwen en het realiseren van meer ruimte voor groen en water in Pasgeld. Ook wordt een flink bedrag vrijgemaakt voor de ondertunneling van de Beatrixlaan, dat moet bijdragen aan een verbetering van de luchtkwaliteit en leefbaarheid.
Het college maakt daarnaast meer geld vrij voor de aanpak van ondermijning en investeert in de kwaliteit van de buitenruimte, door grote onderhoudsprojecten uit te voeren in het Wilhelminapark en Landgoederenzone. Ook het dagelijks onderhoud krijgt een impuls, om het straatbeeld op het gewenste niveau te houden.

Investeren in mensen


Als het om de toekomstbestendigheid van Rijswijk gaat, investeert het college vooral ook in de gezondheid van mensen. Denk hierbij aan de hulp in de jeugdzorg, de WMO-voorzieningen, het bieden van hulp bij financiële problemen via het Financieel servicepunt en het zoeken naar werk via het Werkgever Servicepunt. Iedereen telt mee, daarom wordt ook geïnvesteerd in zaken als de bestrijding van eenzaamheid en de aanpak van laaggeletterdheid. En samen met partners als de bibliotheek en Trias wordt volop toegewerkt naar het nieuwe Huis van de Stad, zodat inwoners in de toekomst op één plek terecht kunnen voor diverse maatschappelijke instanties.
  
Wethouder Keus: “Onze ingezette koers legt een stevig fundament onder de toekomstbestendigheid van Rijswijk. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 dragen we een financieel gezonde stad, met een goed toekomstperspectief en een gezonde ambitie over aan de nieuwe gemeenteraad.” 

De gemeenteraad bespreekt de begroting op 9 november.

Bekijk de samenvatting van begroting in de visual.