Feestelijke start ‘Maand van de Veilige Schoolomgeving’

Vanochtend luidde wethouder Armand van de Laar (Mobiliteit) samen met Kinderrechtenambassadeur Naoufal en de directrice van de Wethouder Brederodeschool de Maand van de Veilige Schoolomgeving in Rijswijk in. In deze maand vragen we samen met het ROVZH (Regionaal ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland) en andere gemeentes in de regio extra aandacht van leerlingen, ouders, leerkrachten en andere weggebruikers voor een veilige schoolomgeving. Want iedereen kan bijdragen aan een veiligere schoolomgeving.

 

Wennen in het verkeer na de zomervakantie.

Voor veel kinderen én ouders is het spannend om weer naar school te fietsen. Met alle nieuwe indrukken is het lastig de aandacht er 100% bij te houden en zijn ze soms wat minder alert op het verkeer. Ook voor automobilisten is het na een relatief rustige periode op de weg weer even wennen. Daarom startte de gemeente onlangs de campagne ‘Wij gaan weer naar school’. Naast deze campagne vinden er in de Maand van de Veilige Schoolomgeving de hele maand activiteiten plaats op basisscholen. Zo organiseert de gemeente later deze maand een fietscheck, een tekenwedstrijd, een dode hoekles en de aftrap van de SCHOOL op SEEF schoolbrengweek in Rijswijk.

Ouderbetrokkenheid

Dit jaar staat het thema ouderbetrokkenheid centraal met als doel: ‘samen meters maken’. Ouders hebben namelijk een belangrijke rol in de verkeersopvoeding van hun kinderen. Zodat zij uiteindelijk zelfstandig en veilig kunnen deelnemen aan het verkeer. Hoe meer ervaring zij in het verkeer opdoen des te beter zij zich weten te redden in het verkeer.

“We kunnen allemaal een steentje bijdragen aan een verkeersveiliger Rijswijk. Door als weggebruiker extra op te letten zodat kinderen veilig van en naar bijvoorbeeld hun school en sportclub kunnen fietsen. Door als ouder samen met uw kinderen meters te maken in het verkeer. En als school en gemeente door voorlichting te geven en schoolomgevingen verkeersveiliger in te richten. Samen maken we een punt van nul”, aldus wethouder van de Laar. Ook Rijswijkse Kinderrechtenambassadeur Naoufal sluit zich hier helemaal bij aan. Ze besteden regelmatig aandacht aan verkeersveiligheid. Zo hebben ze eerder dit jaar de gemeente advies gegeven over plekken die misschien verkeersveiliger konden worden ingericht. Naoufal wil ook een advies meegeven aan alle weggebruikers in Rijswijk: “Als je voorrang krijgt bij het oversteken op een plek waar je eigenlijk geen voorrang hebt, kijk dan extra goed of het wel écht veilig is om over te steken.” Kijk voor meer informatie over de Kinderrechtenambassadeurs en wat ze allemaal doen op www.rijswijk.nl/jeugdambassadeurs.

Wethouder Brederodeschool

Dat de feestelijke aftrap van de Themamaand Verkeersveiligheid plaatsvond op de Wethouder Brederodeschool is geen toeval, de school besteedt veel aandacht aan verkeersveiligheid en een veilige schoolomgeving.

Sinds 2017 heeft de school het verkeersveiligheidslabel van SCHOOL op SEEF. Dat houdt onder andere in dat de school: een verkeersplan heeft opgesteld, actief ouders betrekt bij verkeersveiligheid, er praktische verkeerslessen worden gegeven en de schoolomgeving veilig is ingericht.