Extra steun voor culturele instellingen

Het college van b&w heeft besloten om € 588.203,- te verstrekken aan de Rijswijkse cultuursector. Dit doet de gemeente om de instellingen te ondersteunen bij de gevolgen die zij ervaren van de coronacrisis. Door het toekennen van deze extra subsidies wil Rijswijk bijdragen aan de instandhouding en continuïteit van de organisaties.

 

“Door de coronamaatregelen hebben lokale culturele voorzieningen al langere tijd te maken met onzekerheden. Daarbij is sinds kort de beperking door het coronatoegangsbewijs bovenop gekomen. Daarom is ook de verwachting dat er rekening moet worden gehouden met een lange doorwerking van de coronacrisis op de culturele sector. Door de extra financiele steun die we geven kunnen we de culturele instrastructuur op korte termijn behouden en tevens voor de toekomst sterker maken om zo een breed cultuuraanbod toegankelijk te maken en houden voor de inwoners,” benadrukt wethouder Cultuur, Johanna Besteman. 

Rijswijkse culturele stichtingen en verenigingen die kunnen bewijzen dat zij door de coronacrisis geraakt zijn, konden tot oktober steun aanvragen. Dat kan zijn om verlies door corona te compenseren, voor het mogelijk maken van culturele activiteiten binnen de nog geldende beperkingen en voor het ontwikkelen van nieuwe plannen voor de toekomst.

Het geld dat Rijswijk beschikbaar stelt, komt uit het steunpakket voor de culturele sector van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 Wethouder Cultuur, Johanna Besteman, bij Trias, Centrum voor de Kunsten in Rijswijk.