Extra maaien tegen de Reuzenberenklauw

Dit seizoen zet de gemeente extra in op het maaien van de Reuzenberenklauw. Het is een indrukwekkende plant, maar het sap levert flinke brandwonden op en de plant overwoekert de inheemse natuur.

 

De Reuzenberenklauw is een ‘invasieve exoot’. Dat zijn planten of dieren die hier oorspronkelijk niet voorkomen. Deze soorten verstoren vaak het inheems natuurlijk evenwicht. Voorbeelden zijn de japanse duizendknoop en de Amerikaanse rivierkreeft.

Reuzenberenklauw ook op particulier terrein

De gemeente roept terreinbeheerders en tuinbezitters op om hun gebieden ook vrij te houden van de Reuzenberenklauw. De zaden verspreiden zich snel en houden zich niet aan grenzen tussen openbaar en particulier gebied. Alleen een gezamenlijke aanpak van terreinbeheerders en tuinbezitters heeft effect.

De berenklauw zal regelmatig worden gemaaid. Meer informatie via Reuzenberenklauw | Gemeente Rijswijk