Erespelden voor bestuursleden Stichting Winkelcentrum Historisch Rijswijk

Burgemeester Michel Bezuijen reikte op dinsdag 19 maart de Erespeld van de gemeente Rijswijk uit aan Nicolet van Graafeiland en Jacques Monster. Zij namen afscheid als bestuurslid van de Stichting Winkelcentrum Historisch Rijswijk.

Nicolet van Graafeiland, burgemeester Michel Bezuijnen,  Jacques Monster en wethouder Armand van de Laar

Nicolet van Graafeiland is van 2013 tot eind 2018 voorzitter geweest van de winkeliersvereniging SWHR. Zij heeft zich actief ingezet voor het economisch welvaren van winkelcentrum Oud Rijswijk. Onder haar gedreven leiding zijn diverse evenementen, zoals het Dickens Feest - wat inmiddels een traditie is geworden voor de gehele gemeente Rijswijk - goed op de kaart gezet. Tevens heeft ze zorg gedragen voor een verbetering van de samenwerking tussen en saamhorigheid onder de ondernemers in winkelcentrum Oud Rijswijk, maar ook met derden zoals de gemeente Rijswijk, de Stichting Strandwalfestival en de Belangenvereniging Belangen Rijswijk (BBR).

Als geboren en getogen Rijswijker heeft Jacques Monster zich altijd ingezet voor het welzijn van mensen in zijn omgeving. Zo was hij naast zijn werk zo’n 10 jaar bestuurslid en voorzitter van handbalvereniging Animo. Hij hielp startende ondernemers in Oud Rijswijk bij het opzetten van een eigen zaak. In 2011 werd hij penningmeester van de SWHR (tot eind 2017). Naast de zorg voor financiën verrichtte hij tal van hand- en spandiensten voor de winkeliersvereniging in Oud Rijswijk.

Tijdens deze periode liep hij elke avond een rondje door het winkelgebied om te kijken of alles in orde was. Signaleerde hij problemen dan zorgde hij voor een passende oplossing.