Elf partijen doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen

Elf partijen doen op 16 maart 2022 mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is vandaag definitief bepaald is in een openbare zitting van het Centraal Stembureau Rijswijk.

Campagne voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022

Vandaag is in een openbare zitting van het Centraal Stembureau Rijswijk om 10.00 uur vastgesteld de

  1. Geldigheid van de kandidatenlijst
  2. Handhaving van de daarop voorkomende kandidaten
  3. Handhaving van de geplaatste aanduiding (partij naam boven de kandidatenlijst)
  4. Het nummeren van de kandidatenlijst

De kandidatenlijsten zijn inmiddels onherroepelijk geldig verklaard. Lees hier ook het officiële proces verbaal.

Deelnemende partijen

De volgende partijen doen mee met de komende verkiezing van de leden van de gemeenteraad

Lijst Partij
1 Beter voor Rijswijk
2 GroenLinks
3 VVD
4 D66
5 Wij.
6 CDA
7 Partij van de Arbeid (P.v.d.A)
8 RijswijksBelang
9 Christenunie
10 Stoudt
11 P. Gelijkheid & Rechtvaardigheid