Eerste stap gezet om BIZ in Oud Rijswijk voort te zetten

Dinsdag 2 april werden de handtekeningen gezet onder een uitvoeringsovereenkomst om een bedrijveninvesteringszone voor Oud Rijswijk weer mogelijk te maken.

De overeenkomst werd ondertekend door wethouder Armand van de Laar namens de gemeente en door Marja Bartelts(interim voorzitter) en Hedser Bleeker(penningmeester) namens de Stichting Winkelcentrum Historisch Rijswijk (Foto Erwin Dijkgraaf)De overeenkomst werd ondertekend door wethouder Armand van de Laar namens de gemeente en door Marja Bartelts(interim voorzitter) en Hedser Bleeker(penningmeester) namens de Stichting Winkelcentrum Historisch Rijswijk. Wethouder Van de Laar staat positief tegenover het initiatief van de ondernemers om de bedrijveninvesteringszone  -kortweg BIZ genoemd- in het winkelgebied van Oud Rijswijk voort te zetten. 

Continuïteit waarborgen 

Sinds 2010 is in Oud Rijswijk een bedrijveninvesteringszone. Een BIZ is een afgebakend gebied waarin ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun winkelgebied. Alle ondernemers in het BIZ-gebied betalen een bijdrage om activiteiten en investeringen mogelijk te maken. De kosten worden eerlijk verdeeld, alle ondernemers betalen mee. Een BIZ geldt voor 5 jaar. In 2019 stemmen de ondernemers opnieuw of de BIZ Oud Rijswijk wordt voortgezet. Met het voortzetten van de BIZ wordt de continuïteit in het winkelgebied van Oud Rijswijk gewaarborgd. Denk hierbij aan het organiseren van evenementen, trekken bezoekers, belangenbehartiging en aankleding van een veilig en schoon winkelcentrum.

Voor en door ondernemers

In een BIZ bepalen ondernemers zelf, hoe en waarmee zij hun winkelgebied aantrekkelijker maken. Het kan gaan om bijvoorbeeld het organiseren van evenementen, ophangen van feestverlichting, meer groen en extra activiteiten zoals schoonmaak en veiligheid. De BIZ is een initiatief van de ondernemers zelf.  De gemeente doet de administratie: ze int de contributie en stelt deze ter beschikking van het bestuur van de ondernemersstichting. De financiële bijdragen en activiteiten van de ondernemers komen niet in de plaats van gemeentelijke inzet, het zijn extra investeringen voor het gebied. Dit is nu vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst met de gemeente die vandaag is ondertekend. Hierna kunnen de gemeenteraad en de ondernemers zich uitspreken over de BIZ. 

Draagvlakmeting BIZ

De huidige BIZ loopt tot 31 december 2019. De nieuwe BIZ gaat van 2020 tot en met 2024 functioneren op het moment dat de gemeenteraad dit goedkeurt en er voldoende draagvlak bestaat onder de ondernemers. Dit wordt vastgesteld door het houden van een draagvlakmeting nog voor de zomervakantie.