Dringend advies om mondkapje te dragen in publieke binnenruimten

Mensen in de Veiligheidsregio Haaglanden, waar de gemeente Rijswijk onder valt, moeten alles doen om besmettingen te voorkomen. Het belangrijkste daarin is het naleven van de basisregels: 1,5 meter afstand; handen wassen en bij klachten thuisblijven. Daar wordt nu een advies aan toegevoegd: draag in voor publiek toegankelijke binnenruimtes zoals winkels, musea, horeca, theaters en gemeentehuizen een mondkapje. Ook dat helpt om besmettingen tegen te gaan.

 

Gevolgen voor de gemeentelijke dienstverlening

Bezoekers en medewerkers worden dringend verzocht om een mondkapje te dragen in de publiek toegankelijke binnenruimten van de gemeente Rijswijk: het stadhuis, Werkgeversservicepunt (WSP), Financieel Servicepunt (FSP) en Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Dit geldt zowel voor de entrees, de ruimtes bij receptie, publiekshallen bij balies, liften en trappenhuizen. Uitgangpunt hierbij is dat bezoekers en medewerkers zelf een mondkapje verzorgen. De medewerkers van de balies en receptie worden beschermd door veiligheidsschermen. Zij hoeven daarom geen mondkapje te dragen als ze achter het scherm zitten.

Huwelijken

Bij huwelijken geldt het dragen van mondkapjes niet in de trouwzaal. Wel wordt in de overige ruimten op de begane grond van het stadhuis, zoals de entree, hal en foyer, dringend verzocht om een mondkapje te dragen.

Instructie dragen van een mondkapje

  • Reinig uw handen voordat u het niet-medisch mondkapje opzet.
  • Gebruik de touwtjes of elastieken om het mondkapje op te zetten. Raak de binnenkant niet aan.
  • Zorg dat het mondkapje goed aansluit op het gezicht en de neus, mond en kin bedekt.

Meer informatie en veelgestelde vragen over het gebruik van mondkapjes is te vinden op de website van de Rijksoverheid

Naast de mondkapjes blijven ook de algemeen bekende richtlijnen van kracht:

  • Houd altijd 1,5 meter afstand.
  • Nies en hoest in uw elleboog.
  • Was vaak uw handen met zeep.
  • Hebt u klachten? Blijf thuis en laat u testen
  • Hebt u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven.
  • Werk thuis, tenzij dit niet anders kan.