Denk mee met de ontwikkeling van een bruisende kenniscampus bij station Rijswijk!

De gemeente maakt samen met betrokkenen een ontwikkelkader voor het gebied rondom het Kesslerpark en Lange Kleiweg. Het gebied moet een levendige campus worden met verschillende bedrijven en voorzieningen voor medewerkers en bewoners. Met het toepassen van innovaties op het gebied van energietransitie en vergroening wordt het ook een duurzaam gebied.

 

Ondernemers, bewoners, omwonenden en andere belanghebbenden kunnen tot en met 31 mei een reactie geven op de uitgangspunten voor het ontwikkelkader zoals die onlangs door het college van B&W zijn gepresenteerd. Het betreft een notitie en presentatie over de bouwstenen en ambities van het gebied. Op 17 mei zijn deze bouwstenen gepresenteerd tijdens een online bijeenkomst waar iedereen zich voor kon aanmelden. De documenten zijn online op de website van de gemeente Rijswijk te vinden. Ook reageren kan via onze website.

Vrijwel alle eigenaren van de gebouwen in dit gebied hebben plannen voor ontwikkeling. Hieraan geeft de gemeente regie met het ontwikkelkader. Dit kader is na vaststelling door de gemeenteraad de basis voor bestemmingsplannen en vergunningprocedures van de individuele plannen.

“Het is belangrijk dat we een stap zetten in het Kesslerpark” aldus wethouder Van de Laar (Ruimte en Economie). “Het gebied ziet er nog goed uit, maar er is erg veel leegstand. We moeten verloedering zien te voorkomen, de grote potentie van dit gebied waarmaken, en de openbare ruimte kan veel mooier en veiliger. Ik waardeer het zeer als betrokkenen de tijd nemen om mee te denken. Dan ontstaat er een gebied dat voor iedereen iets kan betekenen.”

Kessler Park en omgeving is onderdeel van de Plaspoelpolder en ligt pal aan het station Rijswijk. Het is de bedoeling om het gebied tot een levendige en groene kenniscampus te transformeren voor bedrijven, onderwijs en bewoners. Het gebied moet beter worden gebruikt, groener, gevarieerder en veiliger. Een plek met meer betekenis voor Rijswijk dan het nu heeft. Naar verwachting bespreekt de gemeenteraad in juni 2021 het ontwikkelkader.