Deel uw mening over de herinrichting van de Prinses Beatrixlaan

Rijswijk en de omliggende gemeenten groeien. Het verkeer neemt daardoor toe en er is steeds minder ruimte in de stad. De Prinses Beatrixlaan is een belangrijke verbindingsroute voor Rijswijk en de Haagse regio en een van de drukste wegen in Rijswijk. De verkeersdrukte zal de komende jaren alleen maar verder toenemen. Om de Prinses Beatrixlaan en omgeving ook de komende jaren bereikbaar, verkeersveilig en leefbaar te houden werkt de gemeente Rijswijk aan de herinrichting van de Prinses Beatrixlaan. In de zomer van 2021 is gestart met het uitwerken van het schetsontwerp voor de herinrichting. Woont u in de buurt of maakt u gebruik van de Prinses Beatrixlaan? Wij horen graag uw mening over thema’s als groene inrichting, oversteekbaarheid en fiets- en voetgangersvoorzieningen.

 

Herinrichting Prinses Beatrixlaan

In 2019 heeft de gemeente Rijswijk met de gemeente Den Haag en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag in een Bestuursovereenkomst afgesproken dat de betrokken partijen zich voor de korte termijn inzetten voor de herinrichting van de Beatrixlaan en op lange termijn voor de ondertunneling. De Prinses Beatrixlaan wordt verlegd en heringericht vanaf het benzinestation BP bij de A4 tot en met de kruising van de Generaal Spoorlaan. Met de herinrichting van de Prinses Beatrixlaan verbeteren we de doorstroming en de ruimtelijke kwaliteit. Er komt ruimte vrij voor woningbouw en groen. Kijk voor meer informatie op www.rijswijk.nl/beatrixlaan.

Uitwerking schetsontwerp

Het schetsontwerp voor de herinrichting is in 2019 opgesteld, zie ook het Masterplan In de Bogaard. In de zomer van 2021 is gestart met het verder uitwerken van het schetsontwerp. Bij het uitwerken van het ontwerp betrekken we de omgeving. We nodigen bewoners en gebruikers uit om mee te denken.

Geef uw mening

Woont u in de buurt of maakt u gebruik van de Prinses Beatrixlaan? Wij horen graag uw mening over:

  • Leefbaarheid (invulling van groen en landschap, geluid, luchtkwaliteit)
  • Het schetsontwerp voor de herinrichting van de Prinses Beatrixlaan (hoe komt de weg eruit te zien)
  • Verkeer (fiets- en voetgangersroutes en oversteekbaarheid van de weg)

Hoe?

  • Bovenaan www.rijswijk.nl/beatrixlaan vindt u een link naar de website waar u tot en met 31 oktober 2021 online uw mening kunt geven.
  • Op de website ziet u een luchtfoto van de huidige situatie. Bovenop de luchtfoto is het schetsontwerp voor de herinrichting te zien.
  • U kunt aangeven waar volgens u op dit moment knelpunten zitten en waar u (eventueel) knelpunten ziet in het getoonde schetsontwerp.
  • Ook kunt u aangeven welke wensen u heeft voor de Prinses Beatrixlaan in de toekomst.
  • Wij raden u aan om de website via een computer te bezoeken. Via telefoon of tablet werkt deze toepassing minder goed.

Planning herinrichting Prinses Beatrixlaan

Naar verwachting is het definitieve ontwerp medio 2022 gereed voor besluitvorming. Daarna bereiden we de uitvoering van het werk voor. Het streven is om eind 2023 te starten met de uitvoering. Dit is onder meer afhankelijk van werkzaamheden en omleidingen van andere infrastructurele projecten in de regio.

Op de hoogte blijven

Op de website www.rijswijk.nl/beatrixlaan vindt u meer informatie. Hier kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Zo kunnen wij u op de hoogte houden van de actuele ontwikkelingen.