Corona dichtbij: vrijwilliger Kindertelefoon aan het woord

In deze serie verhalen vertellen mensen over hun ervaringen met corona. Door het coronavirus is het werk van veel mensen veranderd. Anja is vrijwilliger bij De Kindertelefoon en vertelt over haar werk als vrijwilliger in coronatijd.

 

Kinderen en jongeren zijn altijd welkom bij De Kindertelefoon!

Anja* werkt sinds januari 2020 als vrijwilliger bij De Kindertelefoon. De Kindertelefoon is er voor kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar die in vertrouwen willen praten met iemand. Anja werkte voor haar pensionering als coach op een HRM-afdeling bij de Rijksoverheid. Het werken als vrijwilliger bij De Kindertelefoon geeft haar voldoening en is een mooie invulling nu ze meer vrije tijd heeft. Voordat ze bij De Kindertelefoon aan de slag ging, kreeg ze eerst een training. Anja vertelt: “De gespreksmethode die bij De Kindertelefoon gehanteerd wordt is heel positief en oplossingsgericht.” Gesprekken met kinderen voeren is natuurlijk heel anders dan gesprekken voeren met volwassenen. Het is veel directer. Ik reageer op de vraag die een kind heeft en soms wil een kind alleen maar iets vertellen”.

Anja vervolgt: “De vragen die ik krijg zijn heel divers en gaan bijvoorbeeld over pesten, school,  seksualiteit of kindermishandeling. Sinds de tweede lockdown heb ik steeds vaker gesprekken over depressie, zelfdoding en eenzaamheid en word ik meer gebeld door 14 en 15 jarigen. Op die leeftijd zijn ze bezig om de wereld en hun eigen identiteit te ontdekken. Kinderen zijn soms ook slachtoffer of getuige van huiselijk geweld. Veel families zitten noodgedwongen met z’n allen thuis, soms in een kleine ruimte en dus boven op elkaars lip, dan zijn de lontjes korter geworden en dat heeft zijn weerslag weer op de huiselijke sfeer. Je beseft eigenlijk niet hoeveel kinderen er zijn die in nood zitten vooral in deze periode”. Bij onveilige thuissituaties verwijzen we ook door naar de hulporganisatie “Veilig Thuis”.

“Het allerbelangrijkste is om te luisteren” vervolgt Anja. “Soms is het zelfs al voldoende om alleen te luisteren zodat het kind zich gehoord voelt. Wanneer kinderen bellen met de melding dat ze het niet meer zien zitten en zelfdoding als enige optie zien, vraag ik eerst waar het kind is en of het kind veilig is. Blijkt er direct gevaar te zijn, dan vraag ik ze om 112 te bellen. Pas als ik me er van verzekerd heb dat het kind geen direct gevaar loopt, praat ik over wat ze bezig houdt. Ik vraag hoelang ze bijvoorbeeld al gevoelens van eenzaamheid hebben. Ook kijk ik waar ik lichtpuntjes kan aanreiken door bijvoorbeeld te vragen naar de dingen die ze leuk vonden voordat ze somber werden. En ik vraag of er mensen in hun omgeving zijn met wie ze zouden kunnen praten zoals een vertrouwenspersoon op school. Blijkt dat een kind echt geen uitweg meer ziet, dan verwijzen we door naar 113, waar ze gespecialiseerd zijn in dit thema.

Het is mooi te ervaren, dat je in zo’n gesprek echt een stapje verder komt, en dat kinderen en jongeren vaak zelf dingen bedenken die ze in hun situatie verder kunnen helpen. In principe richten we ons ook echt op de zelfredzaamheid van kinderen. Je staat soms versteld van de veerkracht van hen”. 

Anja vindt het belangrijk dat kinderen weten dat ze De Kindertelefoon over alles kunnen bellen. Van verliefdheid tot verwaarlozing en alles ertussenin. Het is bovendien anoniem: “We praten met niemand over de gesprekken die wij voeren, niet met ouders, niet met school noch met hulpverleners. Bel als er iets is, je bent altijd welkom!”. Aan volwassenen wil ze nog kwijt: “Heb oog voor kinderen op dit moment. Ga er even voor zitten en luister naar ze, dat helpt al zoveel!”

De Kindertelefoon is er voor kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar. Bellen en chatten kan gratis en anoniem van 11:00 tot 21:00, via 0800-0432 of via www.kindertelefoon.nl Ook heeft De Kindertelefoon een forum waar jongeren in gesprek kunnen met leeftijdsgenoten (vanaf 12 jaar).

*Om anonimiteit te kunnen garanderen is de naam van de vrijwilliger in dit artikel fictief