Corona dichtbij: organisatie Tweede Kamerkiezingen

In deze serie verhalen vertellen mensen over hun ervaringen met corona. Door het coronavirus is het werk van veel mensen veranderd. Ruud Heemskerk, interim projectleider Verkiezingen, vertelt over de impact van corona op de organisatie van de Tweede Kamerverkiezing 2021

 

Veilig naar het stembureau

Een team van de gemeente Rijswijk is druk bezig met de voorbereidingen voor de Tweede Kamer Verkiezingen die in maart gehouden worden. Ruud Heemskerk, interim projectleider Verkiezingen vertelt wat er allemaal komt kijken bij de organisatorische kant van de verkiezingen en wat corona betekent voor de organisatie hiervan.

Ruud: “We zijn gaan zoeken naar andere, grotere stembureaulocaties. Dat is nodig omdat er in verband met corona meer locaties moesten komen en er hele andere eisen gesteld worden aan die locaties. Zo moeten de stemhokjes verder uit elkaar staan bijvoorbeeld en worden er looproutes uitgezet zodat bezoekers elkaar zo min mogelijk hoeven te passeren. Een deur die als ingang gebruikt kan worden en een andere deur die als uitgang dient is natuurlijk het beste in dat opzicht maar dat is niet overal te realiseren. Bij elk stembureau komt wel een gastheer bij de deur te staan die de bezoekersstromen in goede banen gaat leiden”.

Ruud vervolgt: “Er zijn uiteraard strenge hygiënemaatregelen. Al het materiaal en de stemhokjes worden voortdurend schoon gemaakt en gedesinfecteerd en de stembureauleden dragen mondkapjes en plastic handsschoentjes die ze om de zoveel tijd vervangen. Bovendien zitten ze op anderhalve meter afstand van elkaar en staan er schermen voor de tafels”.

Op 15 en 16 maart kunnen inwoners die tot de risicogroepen behoren al stemmen. In Rijswijk zijn er 4 locaties hiervoor geopend, t.w. Amicitia, Nieuw Rijswijk van Rijnweg 7b, Stadhuis en de Schilp.  (van 7.30 uur tot 21.00 uur)

Voor het eerst kan een deel van de Rijswijkers ook per post stemmen. De zeventigplussers krijgen het stembiljet en een retourenveloppe namelijk thuis gestuurd zodat ze niet de deur uit hoeven om naar een stembureau te gaan. Bovendien gaan de stembureaus al 2 dagen voor de verkiezingen open  speciaal voor de kwetsbare groepen. Mede hierdoor zijn meer stembureauleden nodig dan normaal. Per stembureau (er zijn 30 stembureaus in Rijswijk) is een team van 12 mensen betrokken. Het merendeel van deze mensen bestaat uit vrijwilligers. Rijswijk heeft er dit jaar veel nieuwe vrijwilligers bij gekregen. En dat was ook wel nodig want door de coronamaatregelen moeten er 200 mensen extra worden ingezet. En dan zijn er ook nog mensen nodig om op 17 maart de stemmen te tellen van de stembureaus van 15 en 16 maart. Dat gebeurt in De Schilp die hiervoor speciaal coronaproof wordt ingericht zodat ook de tellers veilig hun werk kunnen doen.

“In de media is veel te doen over de vraag of de verkiezingen wel door moeten gaan in verband met de verwachte piek in het aantal coronabesmetting in maart door de Britse variant” vertelt Ruud. “Het feit blijft natuurlijk dat je door verkiezingen te houden veel mensen in beweging gaat zetten. Niet alleen moeten mensen naar de stembureaus komen, ook de stembiljetten van de zeventigplussers moeten uiteindelijk toch door iemand in de brievenbus worden gedaan. En waar veel mensen zich bewegen neemt de kans op verspreiding van het coronavirus toe. Aan de andere kant zijn er heel veel aanvullende maatregelen getroffen en is het een enorm grote logistieke operatie die je niet ‘zo maar even’ uitstelt. Maar gelukkig is die keuze niet aan ons!”

Meer informatie

Meer informatie over de Tweede Kamerverkiezing 2021 vindt u op www.rijswijk.nl/verkiezingen en op www.elkestemtelt.nl. Hebt u vragen over de Tweede Kamerverkiezing 2021? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Rijswijk via telefoonnummer 14 070.