Controleactie bedrijven Plaspoelpolder

Dinsdag 11 september is een aantal bedrijven op bedrijventerrein de Plaspoelpolder bezocht in verband met een controleactie. Deze actie is onderdeel van een pakket aan maatregelen die de gemeente neemt om het veiligheidsgevoel te vergroten en de uitstraling en het imago van het bedrijventerrein Plaspoelpolder te verbeteren. En daarmee ook van de gehele gemeente Rijswijk.

Politie
Bij deze actie waren de gemeente, politie, de Brandweer en UWV betrokken. De controle richtte zich op de bedrijfsactiviteiten, de bedrijfsvoering en de inkomenssituatie. Zo is er bijvoorbeeld gekeken of de bedrijfsactiviteiten in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan. Daarnaast is er gecontroleerd op rechtmatigheid van bijvoorbeeld uitkeringen. De bedrijfspanden zijn ook onderzocht op onwettige activiteiten zoals illegale arbeid, hennepteelt, drugsverkoop en verkoop van gestolen auto-onderdelen.

Gezamenlijke aanpak

De controle was de eerste actie in Rijswijk van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI). LSI is een samenwerkingsverband van de gemeente, politie, Belastingdienst, UWV, SVB, Inspectie SZW, IND en het Kenniscentrum Handhaving en Naleving van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Dankzij de gezamenlijke aanpak krijgt het LSI beter zicht op mogelijke illegaliteit op het bedrijventerrein en kan hier direct actie op worden ondernomen.

Veilig woon- en leefklimaat

Burgemeester Michel Bezuijen is blij met de  actie. "Rijswijk wil een gemeente zijn die veilig is en waar iedereen zich veilig voelt. Dit willen we zo houden en waar mogelijk verbeteren. Daar hebben we onze partners bij nodig. Samen kunnen we criminaliteit nog beter aanpakken en zorgen we voor een veilig woon- en leefklimaat."