College van B&W stemt in met nieuwe Kadernota wet Inburgering

Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe wet Inburgering in. Hiermee krijgen gemeenten een centrale rol in het inburgeringsstelsel. Deze rol en de aanpak binnen gemeente Rijswijk staat beschreven in de nieuwe Kadernota wet Inburgering 2022. Het college van B&W heeft deze week ingestemd met de Kadernota en zal deze in september aan de raad ter besluitvorming voorleggen. De uitvoering van de nieuwe nota gaat in het nieuwe jaar van start.

     

Wethouder Johanna Besteman: “We krijgen als gemeente straks de verantwoordelijkheid over het gehele inburgeringstraject en dus niet meer alleen een paar onderdelen. Dat is een grote verantwoordelijkheid. Want het zal je maar gebeuren: je moet niet alleen je huis uit, je moet zelfs je eigen land ontvluchten. Een nieuw leven in een nieuw land, hierin hebben wij als gemeente een belangrijke rol. Wij zorgen er samen met onze partners voor, dat nieuwe inwoners (inburgeraars) zich snel Thuis in Rijswijk voelen. Ik ben dan ook heel blij dat het college heeft ingestemd met de Kadernota. Dan kunnen we na besluitvorming in de raad hard aan de slag om ervoor te zorgen dat we per januari 2022 goed van start gaan.” 

De nieuwe wet

De nieuwe wet Inburgering moet het huidige inburgeringsstelsel verbeteren. In het huidige stelsel moeten inburgeraars veelal de eigen inburgering regelen. Hierbij ging veel mis.

Het doel van de nieuwe wet is om inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk te laten meedoen in de Nederlandse samenleving, het liefst met betaald werk. De gemeente gaat inburgeraars helpen om zelfredzame en onafhankelijke inwoners te worden. Daarbij speelt taal een belangrijke rol.  Leer je de taal goed spreken, dan kun je vaak makkelijker en sneller meedraaien in onze inclusieve samenleving.