Burgemeester gaat voor een veilige jaarwisseling

“Oud en nieuw blijft ook tijdens deze corona-periode voor mij een bijzonder feest. We zullen ons dit keer wel moeten aanpassen. Het feest gezellig met veel mensen vieren en elkaar op straat uitvoerig gelukkig nieuwjaar wensen zit er dit keer niet in. Het aantal mensen dat besmet raakt met corona stijgt zo snel, dat het kabinet extra maatregelen heeft moeten nemen. Die maatregelen raken ons allemaal maar zijn helaas nodig. Volhouden wordt lastiger. Daar hebben we elkaar dan ook hard bij nodig. We moeten elkaar aandacht blijven geven, elkaar blijven vasthouden ook op 1,5 meter afstand.”

 

Bas Verkerk is een van de mensen die tijdens de jaarwisseling altijd paraat is. Als burgemeester voelt hij zich verantwoordelijk voor de veiligheid op straat en hij kan pas goed sla­pen als hij weet dat de avond goed is verlopen.

“Ik ben pas tevreden als ik weet dat onze hulpverleners het niet druk hebben gehad en dat iedereen een mooie avond heeft kunnen beleven”, benadrukt hij. “Toch heb ik dit jaar wel zorgen. Door het vuurwerkverbod wordt verwacht dat meer mensen hun toevlucht zullen nemen tot het afsteken van illegaal vuurwerk. Daarvoor wil ik iedereen die dit van plan is waarschuwen voor de gevolgen van het opslaan en afsteken van illegaal vuurwerk. Deze week stuurde ik nog een brief naar de ouders waarvan de zoon was betrapt voor de opslag van een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk. Het lag opgeslagen in een schuurtje midden in een woonwijk. Je moet er niet aan denken wat er kan gebeuren als een dergelijke hoeveelheid vuurwerk in één keer tot ontploffing komt. Tegen dergelijke praktijken wordt daarom hard opgetreden. Ouders moeten zich realiseren dat de kosten van de ruiming kunnen oplopen tot duizenden euro’s en dat deze bij hen in rekening worden gebracht. Wordt de woning gehuurd, dan kan het huurcontract worden opgezegd. Ook sluiting van de woning voor 6 maanden kan een strafmaatregel zijn. Daarom ook een dringende oproep aan met name de ouders: praat met uw kinderen over de gevaren en gevolgen van het gebruik en de opslag van illegaal vuurwerk. Voorkom dat je straks je woning kwijtraakt.”

 “Tegen mensen die schade veroorzaken door brandstichting of anderszins treden we op, zo nodig met een proces verbaal”, zo waarschuwt hij. “Reparaties kosten geld, ge­meenschapsgeld waar we zuinig en verantwoord mee omgaan. Hiervoor werken we goed samen met de politie.”

Ook u kunt hier wat aan doen. Mocht u getuige zijn, dan kunt u het melden via 112. Belt u later dan op heterdaad, kies dan (tegen lokaal tarief) voor 0900 8844. En wilt u ano­niem blijven, kies dan voor de tiplijn van Meld Misdaad Anoniem: 0800 – 7000.