Bijzondere vondsten archeologie Kloosterlocatie Sion, RijswijkBuiten

In RijswijkBuiten is een bijzondere historische plek te vinden: het voormalig Klooster Sion. De afgelopen weken heeft de afdeling Archeologie van de Gemeente Rijswijk hier in samenwerking met ADC ArcheoProjecten en The Missing Link archeologisch onderzoek uitgevoerd. Met bijzondere resultaten!

Raadsleden bezoeken de opgraving van de KloosterlocatieHet klooster Sion dat hier in de middeleeuwen stond, was een belangrijk klooster. Het is zelfs een tijd lang het hoofdklooster van de regio geweest. Eeuwenlang was er nauwelijks iets over bekend. De opgraving heeft ons meer informatie gegeven over de manier waarop de monniken in het klooster leefden en op welke manier zij in hun levensonderhoud voorzagen. Het feit dat de naam Sion tot op de dag van vandaag voortleeft en dat het deelgebied van RijswijkBuiten, Sion, zelfs haar naam hieraan te danken heeft, symboliseert de belangrijke positie die het klooster ooit heeft gehad.

In de zeventiende eeuw wordt er op dezelfde plek een buitenplaats aangelegd door de familie Van Hogendorp. Deze bestond uit een groot huis met daaromheen indrukwekkende tuinen. Dit was één van de grootste buitenplaatsen uit deze streek en behoorde tot de top van de buitenplaatsen in Nederland. Er zijn dan ook veel verhalen over te vertellen, waar er met de opgraving nog meer aan toe kunnen worden gevoegd.

De familie Van Hogendorp was in die tijd een erg bekende en rijke familie. Veel leden bekleedden belangrijke politieke functies. Zo hebben we het mede aan Gijsbert Karel van Hogendorp te danken dat we in Nederland een constitutionele monarchie hebben. Als lid van het befaamde driemanschap haalde hij de stadhouder weer naar Nederland, die vervolgens tot koning Willem I werd gekroond. Ook is hij één van de opstellers van de Nederlandse grondwet uit 1814-5.

Vandaag was de mogelijkheid om voor buurtbewoners om de opgegraven vondsten te bekijken door middel van een presentatie en een rondleiding op locatie.

Meer foto's op Facebook