Bericht van het college van B&W Rijswijk na verlenging lockdown

Deze week is bekend gemaakt dat de lockdown met drie weken wordt verlengd. De besmettingscijfers zijn nog steeds hoog en we hebben inmiddels ook te maken met de Britse variant van het coronavirus die nog veel besmettelijker is. Voorlopig is een versoepeling van de maatregelen daarom nog niet in zicht.

 

 

Het verlengen van de lockdown heeft een grote weerslag op de maatschappij en economie. De huidige situatie is voor ondernemers, (thuis)werkenden en kinderen die thuis onderwijs volgen erg zwaar. Kinderen van ouders met een cruciaal beroep kunnen ook de komende weken terecht in de noodopvang van het basisonderwijs of de kinderopvang. De druk op de noodopvang is erg hoog, en de oproep is om hier alleen gebruik van te maken als het écht niet anders kan. Wij leven mee met alle inwoners en sectoren die het op dit moment moeilijk hebben. Hoe lastig dit ook is, we moeten samen nog even volhouden. Medewerkers in de zorg worden op dit moment gevaccineerd, daarna zijn andere groepen aan de beurt. Laten we hopen dat we hiermee geleidelijk aan ons ‘normale’ leven weer terug gaan krijgen. En schroom vooral niet om hulp te vragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ons Financieel Servicepunt voor hulp bij financiële vragen of problemen. 

Houd moed!

Het college van B&W