Begroting 2022-2025 vastgesteld door de raad

Dinsdag 9 november heeft de gemeenteraad van Rijswijk de begroting 2022-2025 vastgesteld. Hiermee heeft de raad de doelstellingen voor het komende jaar vastgesteld, wat we gaan doen om die doelen te bereiken en wat dat gaat kosten.

 

Website

Vanaf 2022 is de begroting benaderbaar via een speciale website. Hiermee wordt een nieuwe stap gezet in digitalisering. De begroting wordt hiermee onder andere transparanter en overzichtelijker gemaakt.

Via Financieel portaal gemeente Rijswijk kunt u de begroting digitaal inzien. In dit portaal vindt u ook de financiële stukken van de afgelopen jaren.

Hier vindt u de leeswijzer begroting.