Bedrijventerreinen behalen Keurmerk Veilig Ondernemen

Onlangs is de her certificering behaald van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor de bedrijventerreinen Plaspoelpolder, Hoornwijck, Broekpolder en Rijswijk Zuid. Het Keurmerk Veilig Ondernemen staat voor een schoon, heel en veilig bedrijventerrein.

Uitreiking her certificering Keurmerk Veilig ondernemen. Op de foto vlnr: Marian Zaal (politie), wethouder Armand van de Laar, burgemeester Michel Bezuijen, Peter Hartevelt (BBR), Jeanine van Dijk, Maarten van Mierlo, Dennes Soekhoe (Foto Erwin Dijkgraaf)De certificering geeft aan dat alle betrokken partijen, Gemeente, Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk(BBR), Politie Eenheid Den Haag Team Rijswijk en Veiligheidsregio Haaglanden, samen structurele maatregelen treffen om de veiligheid op de bedrijventerreinen in Rijswijk te verbeteren. Alle partijen zetten zich, elk op hun eigen gebied en gezamenlijk, hiervoor in.

Acties

De afgelopen jaren is door de betrokken partijen hard gewerkt om de bedrijventerreinen schoner en veiliger te maken. Onder andere zijn de volgende acties uitgevoerd:

  • Scherp toezicht op zwerfafval;
  • Inventarisatie blauwe zone’s;
  • Overzicht lijst van beschikbare panden voor verhuur / ontwikkeling waarop actief beleid gevoerd wordt;
  • Informatieverstrekking aan ondernemers onder andere over ondermijning.

Dat de bedrijventerreinen als veilig ervaren worden blijkt uit het feit dat van de gevestigde ondernemers zich 85,9% nooit of zelden onveilig voelt op de bedrijventerreinen.

Actiepunten

Belangrijke actiepunten voor de toekomst zijn: het waarborgen van de kwaliteit van het groenonderhoud, het verbeteren van de infrastructuur en het versterken van de communicatie met ondernemers om de betrokkenheid bij het keurmerk te vergroten.

De gemeente Rijswijk zet zich in voor meer veiligheid en verbetering van de leefbaarheid in de gehele gemeente. Inmiddels zijn in diverse winkelgebieden en op alle bedrijventerreinen de eerder genoemde partijen structureel bezig met het verbeteren van de veiligheid. Rijswijk beschikt al sinds 2002 over het keurmerk voor de bedrijventerreinen.