BBQ-overlast Rijswijkse parken integraal aangepakt

Het Rijswijkse college van burgemeester en wethouders heeft het plan van aanpak zomeractiviteiten in de parken vastgesteld. De aanpak richt zich onder meer op de overlast als gevolg van barbecueën, picknicken en parkslapen. Met een gecoördineerde aanpak verwacht het college de overlast in de zomermaanden terug te dringen.

BBQ veldje
Met de nieuwe aanpak wordt beoogd om jaarlijks én samen met betrokken partners, zoveel mogelijk ruimte te bieden aan recreatie, maar tegelijkertijd de recreatiegebieden veilig en leefbaar te houden.

In het vervolg worden de zomeractiviteiten integraal met diverse partners afgestemd en in gang gezet. De betrokken partners zijn onder meer politie, brandweer, GGZ, vuilverwerker Avalex en diverse gemeentelijke afdelingen.  De aanpak start voortaan ieder jaar in april.

In het plan van aanpak is veel aandacht voor communicatie richting de gebruikers van de parken. Weet men wel welke spelregels er gelden voor het gebruik van het BBQ-veldje in het Wilhelminapark?

Schoonhouden en handhaven

Ook het schoonhouden van de parken is een aandachtspunt. Daar waar gerecreëerd wordt, moeten voldoende en goede af valbakken staan en sanitaire voorzieningen zijn. Naast het faciliteren moeten ook de afspraken met de gemeentelijke reiniging en de afvalverwerker Avalex op orde zijn, zodat de afvalbakken op drukke recreatiedagen vaker worden nagelopen en geleegd.

Gerichte communicatie en voldoende faciliteiten zijn soms niet genoeg om de overlast tegen te gaan. Ook handhaving is nodig om effectief te zijn en gedrag daadwerkelijk te sturen. Recreanten die de regels niet naleven worden aangesproken op hun gedrag en kunnen een boete krijgen.