Adviesraad Energietransitie: de voelsprieten in de samenleving

Woensdag 23 februari is de Adviesraad Energietransitie Rijswijk geïnstalleerd. Deze bestaat uit maatschappelijk betrokken inwoners. De Adviesraad Energietransitie geeft het college van burgemeester en wethouders (B&W) gevraagd en ongevraagd advies over de Rijswijkse plannen voor de energietransitie. Dat gebeurt onder andere op basis van signalen uit de wijken, de buurten en/of de bedrijven.

                

De gemeente Rijswijk vindt het belangrijk om inwoners en andere belanghebbenden te betrekken bij het beleid en de uitvoering ervan. Dat komt de kwaliteit van het beleid en de uitvoering ten goede. Met de officiële benoeming van de leden van de Adviesraad Energietransitie kunnen we als gemeente gebruik maken van de kennis, ervaring en ideeën op het gebied van de energietransitie van een aantal zeer betrokken inwoners.

Voelsprieten

Wethouder Jeffrey Keus, verantwoordelijk voor de Energietransitie, is blij met de adviesraad. “De energietransitie raakt ons allemaal. Alleen in een goede samenwerking kunnen we stappen zetten. Daarbij maken we graag gebruik van de deskundigheid en ervaring van inwoners. Naast het geven van gevraagd en ongevraagd advies, is de Adviesraad ook een klankbord bij wie wij kunnen toetsen of we de goede lijn te pakken hebben. Daarbij verwachten we van de leden een kritische houding, maar ook dat zij onze voelsprieten in de Rijswijkse samenleving zijn.”

Steentje bijdragen

De Adviesraad bestaat nu uit acht leden. Voorzitter Benno Scheper: “De energietransitie is een proces van tientallen jaren en kan alleen slagen met steun van de bevolking en begrip voor de maatregelen. Wij dragen graag ons steentje bij om de gemeente te helpen bij het zetten van de goede stappen en het nemen van de juiste beslissingen. Ons eerste advies betrof de Transitievisie Warmte, waarin in grote lijnen staat hoe de gemeente wil overschakelen en welke alternatieve warmteopties ze voor zich zien. Ons advies heeft geleid tot aanpassing van de definitieve versie die door de gemeenteraad is vastgesteld.”

Jongeren

Rijswijk heeft als eerste gemeente een adviesraad specifiek voor de energietransitie. Jeffrey Keus: “Nu is het zaak dat we ervoor zorgen dat alle inwonersgroepen zich hierdoor vertegenwoordigd voelen. Ook de Adviesraad zelf wil geen ‘old boys network’ zijn. Gelukkig zit er al één jong lid in de Adviesraad. Dat is belangrijk omdat de energietransitie vooral hun toekomst raakt. Ik roep daarom meer jongeren, maar ook vrouwen en inwoners met een andere culturele achtergrond op om deel te nemen aan de Adviesraad en elkaar te helpen de juiste stappen te zetten.”

Wil jij deel uitmaken van de Adviesraad Energietransitie? Meld je dan aan via schakeltover@rijswijk.nl

Wethouder Jeffrey Keus (midden) met de leden van de Adviesraad Energietransitie (foto:Erwin Dijkgraaf).