Aardwarmteprojecten op ware schaal getest in Rijswijk

Vorig jaar is in Rijswijk het Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy (RCSG) geopend. Het RCSG is een uniek field lab waar aardwarmteprojecten op ware schaal getest kunnen worden en andere bedrijven en organisaties mogelijkheden biedt om onderzoek te doen. Wethouders Keus en van de Laar spraken met Tirza van Daalen, Frank van Bergen en Maurice Hanegraaf over de onderzoeken die er plaats vinden maar ook over de economische aantrekkingskracht die dit centrum voor Rijswijk biedt.

 

Het RCSG is een field lab waar aardwarmteprojecten op ware schaal getest kunnen worden. Aardwarmte gaat de komende decennia een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Verwacht wordt dat in 2050 met aardwarmte een kwart van de warmtebehoefte in Nederland kan worden voorzien. Wethouder Keus: ‘RCSG is een unieke speler binnen de energietransitie van Nederland.  Om geothermische putten in Nederland te gaan boren is kennis nodig. Uit onderzoek blijkt dat er ca 700 geothermische putten in Nederland mogelijk zijn. Voor we daar zo optimaal mogelijk gebruik van kunnen maken is er veel onderzoek nodig.  Het mooie van dit Rijswijkse lab is dat kennisbundeling mogelijk is, maar ook te vertalen is naar de praktijk (proeven op het centrum). Zo is namelijk nu al een ondiepe put waar in testen kunnen plaatsvinden, maar de bedoeling is om echte diepe put te slaan en aardwarmte te winnen voor de verduurzaming van Rijswijk’ ‘Dit field lab biedt de mogelijkheid om  niet alleen de kennis over aardwarmte te delen maar tegelijkertijd ook praktijkproeven te doen’, vult Armand van de Laar aan. ‘We zien een grote potentie om ook andere bedrijven en organisaties die onderzoek doen hier naar Rijswijk te laten komen. Dat is goed voor onze werkgelegenheid en vestigingsklimaat. Aardwarmte kan een belangrijke rol spelen in onze klimaattransitie en daarom hebben we als gemeente samen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Energie Beheer Nederland, Provincie Zuid-Holland en TNO het RCSG opgericht.’

Wie probeert, innoveert en leert

Naast onderzoek en proeven op het lab wordt er ook onderzoek gedaan naar hoge temperatuuropslag. De ondergrond van Rijswijk heeft een optimale structuur om naar aardwarmte te boren. Tussen de 2 en 2,5 km diepte zit een poreuze laag waar warm water in zit. Deze warmte is te gebruiken voor het verwarmen van woningen en gebouwen. Het afgekoelde water wordt weer teruggepompt.  Voor een aardwarmteput is het goed om jaarrond constant te draaien. In de zomer hebben we echter geen warmte nodig om de gebouwen te verwarmen. Onder Rijswijk liggen ook goede zandpakketten op 500-1000 meter waar we eventueel de warmte kunnen opslaan waar we vervolgens in de winters weer extra woningen en bedrijven mee kunnen verwarmen. Omdat er in Rijswijk een hoge dichtheid aan woningen en bedrijven is, kan aardwarmte gekoppeld aan tijdelijke opslag zeer interessant zijn. Samen met diverse partijen die betrokken zijn bij het field lab van RCSG en de gemeente wordt de komende jaren onderzocht op welke manier aardwarmte het beste ingezet kan worden om de omgeving te verduurzamen.

Foto van links naar rechts: Wethouder Jeffrey Keus, directeur Geological Survey TNO Tirza van Daalen, wethouder Armand van de Laar