Aanvragen tegemoetkoming zorgkosten 2018 kan nog tot 31 december

Voor Rijswijkse inwoners die door een beperking of chronische gezondheidsproblemen hoge zorgkosten hebben, is er een financiële tegemoetkoming in de meerkosten van zorg. De tegemoetkoming bedraagt € 100,00. De tegemoetkoming voor 2018 kunt u nog tot 31 december dit jaar aanvragen.

Voor wie?

Er zijn drie groepen inwoners die voor de tegemoetkoming in aanmerking kunnen komen:

  1. inwoners die een factuur van het CAK hebben ontvangen met betrekking tot de eigen bijdrage voor een Wmo-maatwerkvoorziening (niet zijnde € 0,--) zoals bijvoorbeeld individuele begeleiding, dagbesteding, dagopvang of hulp bij het huishouden.
    De tegemoetkoming is bedoeld voor inwoners met een Wmo-voorziening en een inkomen boven 130% van het sociaal minimum omdat zij een eigen bijdrage voor de Wmo- maatwerkvoorziening betalen. Inwoners met een inkomen onder 130% van het sociaal minimum komen niet voor deze bijdrage in aanmerking. Zij krijgen al een tegemoetkoming in hun zorgkosten doordat zij de eigen bijdrage aan het CAK niet hoeven te betalen;
  2. inwoners die een factuur van het CAK hebben ontvangen met betrekking tot een eigen bijdrage voor de levering van de zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz);
  3. inwoners die kunnen aantonen dat ze de verplichte eigen bijdrage van de zorgverzekering de afgelopen twee jaar hebben overschreden.

De tegemoetkoming in de meerkosten van zorg kan alleen voor het lopende kalenderjaar aangevraagd worden. De aanvraagdatum geldt als peildatum. Voor 2018 is het nog mogelijk vóór 31 december een aanvraag te doen. In 2019 kunt u opnieuw een aanvraag doen voor dat lopende jaar.

Aanvragen

De tegemoetkoming kan worden aangevraagd met het formulier tegemoetkoming in de zorg. Het formulier kan ook afgehaald worden in het stadhuis aan het Bogaardplein 15 of opgevraagd worden via telefoonnummer 14070. Gehuwden of samenwonenden die beiden voor de tegemoetkoming in aanmerking komen, dienen elk apart een aanvraag in te vullen.