Aanslag gemeentelijke belastingen 2021

Eind februari 2021 ontvangen zo’n 30.000 huishoudens en bedrijven in Rijswijk een aanslag gemeentelijke belastingen 2021. De hoogte van uw aanslag hangt onder andere af van of u eigenaar of alleen gebruiker bent van de woning of (bedrijfs)pand én de waarde hiervan. De tarieven voor 2021 zijn in november 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Op www.rijswijk.nl/belastingen leest u meer informatie over de aanslag gemeentelijke belastingen 2021.

 

Gemeentelijke belastingen

Op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen staan de belastingen die u moet betalen. Bent u eigenaar van een woning of (bedrijfs)pand, gebruiker van een huurwoning of gebruiker van een (bedrijfs)pand? Dan staat ook de WOZ-waarde ook op het aanslagbiljet.

Afvalstoffenheffing

Ieder huishouden in Rijswijk betaalt afvalstoffenheffing. Met de opbrengst van de afvalstoffenheffing betaalt de gemeente voor het ophalen en verwerken van afval van de huishoudens. Niet alle gemaakte kosten worden doorberekend. Dat betekent dat huishoudens in Rijswijk minder betalen dan de daadwerkelijk gemaakte kosten. Door de landelijk stijgende verwerkingskosten en dalende opbrengsten van afvalstromen zoals glas, plastic en papier is de gemeente Rijswijk genoodzaakt om de tarieven voor afvalstoffenheffing in 2021 te verhogen. 

Het tarief dat u betaalt hangt af van het aantal personen dat op uw adres ingeschreven staat op 1 januari 2021.

Rioolheffing

Eigenaren en gebruikers van een woning of (bedrijfs)pand betalen rioolheffing. De opbrengst van rioolheffing wordt gebruikt voor de kosten van de opvang en afvoer van afvalwater, hemelwater (regen) en grondwater.

Onroerende-zaakbelasting (OZB) voor uw woning

De OZB die u betaalt, wordt berekend op basis van de WOZ-waarde van uw woning. Elk jaar geldt voor uw woning een nieuwe WOZ-waarde. Deze wordt bepaald door uw woning te vergelijken met andere verkochte vergelijkbare woningen. In tegenstelling tot de landelijke trend is het OZB-tarief in Rijswijk is ten opzichte van vorig jaar licht gedaald.

Vragen over WOZ-waarde van uw woning? Maak een telefonische afspraak

Heeft u vragen over de WOZ-waarde of twijfelt u of de WOZ-waarde klopt? Neem dan eerst contact met ons op voordat u bezwaar gaat maken. Maak een telefonische afspraak met een taxateur van de gemeente Rijswijk. U kunt een afspraak maken op het moment dat u het beste uitkomt. De taxateur belt u op het afgesproken tijdstip op, legt u uit hoe de WOZ-waarde is bepaald en beantwoord uw vragen. Het inschakelen van een extern bureau voor het maken van bezwaar is daarom niet nodig. Wij kunnen u uitgebreid uitleg geven en adviseren over de te volgen stappen.

Via de website kunt u eenvoudig een afspraak maken:

  • Ga naar www.rijswijk.nl/afspraaktaxateur;
  • Kies een datum en tijdstip;
  • Vul uw gegevens in en klik na controle op bevestig;
  • U ontvangt een e-mail met een afspraakbevestiging met verdere informatie over uw afspraak.

Telefonisch
Plant u liever telefonisch een afspraak in? Neem dan contact met ons op via het telefoonnummer (070) 326 19 81 (optie 1).

Kwijtschelding

Voor inwoners die moeite hebben om hun belastingen te betalen zijn er:

  • Automatische incasso: Door automatische incasso kan het totale bedrag gespreid over aantal termijnen worden betaald.
  • Kwijtschelding: Heeft u een inkomen wat rond of onder het bijstandsniveau ligt, dan komt u mogelijk in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding voor de rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelasting (OZB). Op www.rijswijk.nl/belastingen leest u hierover meer informatie.

Meer informatie

Voor meer informatie en veelgestelde vragen over de aanslag gemeentelijke belastingen 2021 verwijzen wij u graag naar www.rijswijk.nl/belastingen.