Aanpak buitenruimte Huis van de Stad

De transformatie van het oude stadhuis naar het nieuwe Huis van de Stad is inmiddels begonnen. Het gebouw en het omliggende terrein worden door de aannemers gebruiksklaar gemaakt voor de start van de renovatiewerkzaamheden.

Gevel oude stadhuisDonderdag 16 januari wordt een aantal bomen rondom het Huis van de Stad gekapt. Dit is onderdeel van het totale renovatieplan waar al eerder een kapvergunning voor is afgegeven. De renovatiewerkzaamheden beginnen met de aanpak van het souterrain en de begane grond. Ook zal een glazen overkapping over de oude binnenplaats geplaatst worden en wordt de trouwzaal gebruiksklaar gemaakt. Dit zal in het eerste kwartaal van 2021 zijn. Trias, Bibliotheek aan de Vliet en Welzijn Rijswijk nemen na voltooiing van de werkzaamheden hun intrek in het Huis van de Stad. Dan zullen de deuren feestelijk heropend worden.