Aanleg gescheiden rioolstelsel in Van Vollenhovenlaan

Vanaf maandag 3 september 2018 zijn er werkzaamheden aan de riolering in de Van Vollenhovenlaan en op het kruispunt Van Vollenhovenlaan / Karel Doormanlaan in de wijk Te Werve. De werkzaamheden zijn in de loop van oktober klaar.

Rioolwerkzaamheden
Er komt een gescheiden rioolstelsel. Dit houdt in dat er een tweede rioolbuis wordt gelegd naast de rioolbuis die er al ligt. Zo kan de afvoer van regenwater en de afvoer van water van huishoudens apart plaatsvinden. Dat is beter voor het milieu én heftige regenbuien kunnen zo in de toekomst beter worden opgevangen en afgevoerd.

Afsluiting kruispunt / uitwijken parkeren

De uitvoering gebeurt in twee fasen. De aannemer begint op het kruispunt Karel Doormanlaan / Van Vollenhovenlaan. Dit kruispunt is vanaf 3 september tot ongeveer 13 september afgesloten. Vervolgens gaat de aannemer verder in de Van Vollenhovenlaan tot aan huisnummer 2j. Tijdens de werkzaamheden in de Van Vollenhovenlaan is de rijbaan afgesloten, maar de stoepen en woningen blijven wel gewoon bereikbaar. Parkeren in de Van Vollenhovenlaan is dan alleen niet mogelijk. Het verkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid met verkeersborden.

Groter plan

De werkzaamheden in de Van Vollenhovenlaan zijn het begin van de aanleg van een gescheiden rioolstelsel voor heel Te Werve. De uitvoering in de wijk gaat in verschillende fases plaatsvinden. Meer uitleg daarover volgt nog.