Aangepaste openingstijden en dienstverlening gemeente Rijswijk (update)

Het Coronavirus raakt ook de dienstverlening van de gemeente Rijswijk. Wij zoeken in deze tijd naar passende manieren om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en ieders veiligheid te waarborgen. Hier leest u meer over de aangepaste dienstregeling van de gemeente Rijswijk.  

Vernieuwde dienstverlening Publieksbalies vanaf maandag 15 juni 2020

Om u sneller en beter te kunnen helpen, werken de Publieksbalies (inclusief de balie Maatschappelijke ondersteuning en Sociale Zaken) vanaf maandag 15 juni 2020 volledig op afspraak. Het binnenlopen zonder afspraak bij de Publieksbalies komt hiermee te vervallen. U kunt, binnen de reguliere openingstijden van de Publieksbalies, een afspraak maken op het moment dat u het beste uitkomt. U bent daardoor snel aan de beurt en hoeft niet lang te wachten. Door op afspraak te gaan werken weten wij wanneer u bij ons langskomt en met welke vraag. Wij zorgen ervoor dat de juiste medewerker voor u klaar staat.

Inwoners van Rijswijk ontvangen een brief op het huisadres met meer informatie over de vernieuwde dienstverlening. Het maken van een afspraak kan via de website www.rijswijk.nl/afspraak of telefonisch bij het Klant Contact Center van de gemeente Rijswijk via telefoonnummer 14 070. Voor meer informatie over de vernieuwde dienstverlening van de Publieksbalies en de openingstijden van de gemeente Rijswijk verwijzen we u graag naar de website www.rijswijk.nl/werkenopafspraak.

* Rijbewijzen die (zijn) verlopen tussen 1 februari 2020 en 1 september 2020 blijven binnen Europa zeven maanden langer geldig. Deze Europese regeling geldt voor alle rijbewijzen en de zeven maanden gaan in vanaf de dag dat het rijbewijs verloopt.

Om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan is het fotohokje bij de Publieksbalies gesloten.  Dat betekent dat u bij de Publieksbalies geen pasfoto kunt maken

Uitsluitend pinnen

Er kan bij de Publieksbalies alleen worden betaald met pin. Is dat voor u echt niet mogelijk? Bel dan ruim voorafgaand aan uw afspraak met telefoonnummer 14 070 (optie 4).

Bezoek aan het stadhuis tijdens Corona

Om uw bezoek aan de gemeente Rijswijk veilig te laten verlopen, hebben wij maatregelen getroffen om u ook in deze tijd zo goed mogelijk van dienst te zijn en ieders veiligheid te waarborgen:

  • Bezoekers en medewerkers worden dringend verzocht om een mondkapje te dragen in de publiek toegankelijke binnenruimten zoals het stadhuis van de gemeente Rijswijk. Dit geldt zowel voor de entrees, de ruimtes bij receptie, publiekshallen bij balies, liften en trappenhuizen. Uitgangpunt hierbij is dat bezoekers zelf een mondkapje verzorgen. Meer informatie leest u in het nieuwsartikel over mondkapjes.
  • Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van uw afspraak naar het stadhuis. U kunt aanbellen bij de voordeur aan het Bogaardplein.
  • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst met het desinfectiemiddel, dit hebben wij voor u klaargezet. 
  • Volg de aanwijzingen van onze medewerkers op, zij begeleiden u naar uw afspraak.
  • In de publiekshal en bij de publieksbalie zijn maatregelen getroffen, zodat tijdens uw bezoek altijd 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Zo zijn er looproutes ingericht en zijn er plastic afscheidingen geplaatst.

Openingstijden servicepunten gemeente Rijswijk

Het Werkgeversservicepunt (WSP) en het Financieel Servicepunt (FSP) hebben maatregelen genomen door het Coronavirus. Voor meer informatie over de dienstverlening en openingstijden verwijzen wij u graag naar hun websites:

Openingstijden partners van de gemeente Rijswijk

Ook onze partners zoals afvalinzameler Avalex en Rijswijkse maatschappelijke-, welzijns- en zorgorganisaties zijn genoodzaakt om maatregelen nemen door het Coronavirus. Voor meer informatie over de dienstverlening en openingstijden verwijzen wij u graag naar hun websites:

Informatie over het Coronavirus

Als gemeente volgen we het advies en de informatie van de autoriteiten op dit gebied, de GGD en het RIVM, op de voet. Op onze website vindt u de meest actuele informatie:

  • Veelgestelde vragen: www.rijswijk.nl/coronavirus/faq. We houden deze lijst actueel en vullen aan waar nodig.
  • Informatie over Corona in andere talen: Voor mensen die een andere taal spreken, hebben we een speciale pagina gemaakt: www.rijswijk.nl/coronavirus/anderetalen. Kent u iemand in uw omgeving die hiernaar op zoek is? Stuur de link aan hen door!
  • Voor ondernemers: zijn de (landelijke) overheidsregelingen en andere relevante informatiepunten op een rij gezet op een aparte pagina: www.rijswijk.nl/ondernemers/corona.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, passen wij dit aan op deze website en communiceren wij dit via social media. 

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden op onze website? Neem dan contact op met het Klant Contact Center van de gemeente Rijswijk via:

Voor meer informatie en vragen over landelijke maatregelen: