Aanbrengen voorbelasting Pasgeld-West krijgt groen licht van rechter

Ter voorbereiding op toekomstige woningbouw in het Rijswijkse Pasgeld-West is eind vorig jaar begonnen met het bouwrijp maken van de bouwlocatie gelegen tussen het spoor en de Lange Kleiweg. Dat proces bestaat in de eerste plaats uit het ‘voorbelasten’ van de grond. Nadat het college besloten had eerder dit jaar tegen een verleende omgevingsvergunning ingediende bezwaarschriften ongegrond te verklaren, is beroep en tevens een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend.

 

Op 16 september jl. heeft de voorzieningenrechter dit verzoek afgewezen en mag de gemeente Rijswijk de werkzaamheden hervatten. Het omrijden van gronden vanuit Parkrijk naar Pasgeld-West zal op korte termijn worden hervat, om de bouwactiviteiten in Parkrijk te continueren. Omdat de gemeente waarde hecht aan het goed informeren van betrokkenen en de omgeving, zal hieraan voorafgaand nog gecommuniceerd worden.