75 jaar Vrijheid in Zuid-Holland subsidieregeling

In 2019 en 2020 viert heel Nederland dat het 75 jaar geleden is dat ons land is bevrijd. Om een deel van de activiteiten in de provincie Zuid-Holland mogelijk te maken is de Subsidieregeling 75 jaar Vrijheid in Zuid-Holland vastgesteld.

Bevrijding Zuid-Holland
In 2019 en 2020 viert heel Nederland dat het 75 jaar geleden is dat ons land is bevrijd. Een bijzonder moment. Net als andere provincies is de provincie Zuid-Holland door het Nationaal Comité 4 en 5 mei uitgenodigd om aandacht te besteden aan 75 jaar Vrijheid. De activiteiten vinden plaats binnen de landelijke campagne ’75 jaar Vrijheid’. De viering van de bevrijding start op 31 augustus 2019 en de landelijke campagne eindigt op 31 oktober 2020.

Om een deel van de activiteiten in de provincie Zuid-Holland mogelijk te maken is de Subsidieregeling 75 jaar Vrijheid in Zuid-Holland vastgesteld. Deze subsidieregeling is gericht op het subsidiëren van activiteiten die betrekking hebben op het herdenken, vieren en koesteren van de bevrijding van Zuid-Holland in 1945 en 75 jaar Vrijheid.

Subsidie kan worden aangevraagd door stichtingen, verenigingen, (semi)overheden en onderwijsinstellingen.

Nadere informatie over de subsidieregeling vindt u op de website van de provincie Zuid-Holland.