Nieuwjaarsvoorstelling en -receptie

Op woensdag 11 januari 2023 was er een nieuwjaarsvoorstelling en -receptie in de Rijswijkse Schouwburg. Met een gevarieerde theatervoorstelling in de Rijswijkse Schouwburg van talenten van Trias, Centrum voor de Kunsten, het Rijswijks Jeugdtheater en Balletstudio Marijke de Roo luidde het college van burgemeester en wethouders op woensdag 11 januari 2023 het nieuwe jaar in. Tijdens de nieuwjaarsreceptie aansluitend aan de voorstelling hield burgemeester Huri Sahin haar toespraak.

Nieuwjaarsspeech 2023

Dames en heren, beste Rijswijkers,

De tijd vliegt. Morgen is het een maand geleden dat ik ben geïnstalleerd als burgemeester. Tegelijkertijd lijkt de tijd soms stil te staan. Dat realiseerde ik me in de woonkamer van een echtpaar waar ik was ter gelegenheid van hun 65-jarig huwelijksjubileum. Zij vertelden hoe gelukkig ze waren in hun huis dichtbij de Vliet. Als jong bruidspaar lukte het hen niet om in de jaren 50 in Delft een huis te vinden en kochten hun huis in Rijswijk. Nu in 2023 zien we hoe groot de woningnood opnieuw is.

Bij mijn start heb ik Rijswijkers door middel van een filmpje opgeroepen om mij te helpen om Rijswijk en Rijswijkers beter te leren kennen. Ik heb vele mooie reacties ontvangen. Hartelijk dank aan diegenen die een suggestie hebben gedaan. Er wordt nu hard gewerkt om de afspraken te plannen.

De tijd vliegt. De maand december met gezellige feestdagen lijkt alweer achter ons te liggen. Maar u weet beter dan ik, dat een nieuw jaar pas écht is begonnen, wanneer de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Rijswijk heeft plaatsgehad.

Hier kunt u elkaar weer zien en elkaar de hand schudden, hier kunt u het glas heffen, terugblikken en vooruit kijken. Het is altijd gezellig en alleen al dáárom de moeite waard. Voor mij als nieuwe burgemeester is dit de eerste keer.

Ik vind het fijn om hier, met u te zijn. Het is een voorrecht om uw burgemeester te zijn.

U mag best weten dat ik nog onder de indruk ben van de geweldige nieuwjaarsvoorstelling die het Rijswijks Jeugdtheater, Balletstudio Marijke de Roo en Trias, Centrum voor de Kunsten zojuist hebben opgevoerd. Ik heb grote bewondering voor de podiumkunst, omdat het veel passie en zeggingskracht vraagt. Het was een prachtige voorstelling! Dank jullie wel!, wil ik zeggen tegen iedereen die aan deze voorstelling heeft meegewerkt.

Bij de aanvang van de voorstelling heb ik het publiek al een gelukkig en gezond nieuwjaar gewenst. Maar zoiets kun je niet vaak genoeg doen. En omdat niet alle aanwezigen in deze foyer bij de voorstelling aanwezig waren, doe ik het gewoon nóg een keer:

namens het gemeentebestuur van Rijswijk hoop ik dat u – en iedereen die u dierbaar is – in 2023 veel moois en fijns staat te wachten – in een zo goed mogelijke gezondheid en met heel veel vriendschap en persoonlijk geluk.

De start van dit nieuwe jaar hebben we al achter de rug. De jaarwisseling is in Rijswijk relatief beheerst verlopen. Er hebben gelukkig geen grote rampen plaatsgevonden.

Wel zijn er incidenten geweest, maar op de meeste plaatsen in Rijswijk stond gelukkig de gezelligheid voorop.

Het laat onverlet dat onze mensen van de brandweer, de politie, de ambulancediensten en zorgverleners in aanloop naar de jaarwisseling, op de avond en nacht keihard hebben gewerkt.

Ik heb dat met eigen ogen gezien. Ook toen ik samen met de politie buiten een ambulance stond waar een inwoner helaas gewond was geraakt bij het afsteken van vuurwerk en zijn tienerdochters gespannen op hun vader wachtten.

Ook tal van medewerkers van de gemeente, handhavers, buurtpreventieteamleden en vele vrijwilligers zijn volop in touw geweest. Ik wil bovendien de artsen en zorgpersoneel in onze regio noemen. Zij hebben al te maken met overbelasting en grote werkdruk. Soms wordt vergeten hoe razend druk ook zíj het tijdens een jaarwisseling hebben.

Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend dat iedereen altijd maar paraat staat, maar dat is het niet.

Vanaf deze plaats wil ik iedereen die hebben bijgedragen aan een veilige jaarwisseling, daarom bedanken voor die geweldige inzet, toewijding en betrokkenheid.

Zij verdienen een pluim én ons applaus.

In dit nieuwe jaar staan we als gemeente voor belangrijke opgaven. Zo blijven we in Rijswijk bouwen en vernieuwen, omdat de woningnood nog altijd ongekend is en omdat we de schaarse ruimte zo optimaal mogelijk willen gebruiken. Voor nu en voor de generaties na ons.

Maar ook hebben we werk te doen op het gebied van armoede en zorg. De hoge inflatie en hogere energieprijzen hebben gevolgen voor onze inwoners, ondernemers, verenigingen én maatschappelijke organisaties.

En laten we ook niet vergeten dat over twee maanden de verkiezingen voor het provinciebestuur en de waterschappen zijn. Op 15 maart mogen we naar de stembus en onze volksvertegenwoordigers kiezen in de provincie, het waterschap en via de statenleden hebben we invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. Deze verkiezingen zijn belangrijker dan sommigen zich realiseren.

Wat bijvoorbeeld de provincie besluit, raakt ook ons, als gemeente Rijswijk.

Ik nodig u daarom uit om u te verdiepen in de partijprogramma’s en uw stem uit te brengen. Het is een kostbaar voorrecht van onze democratie dat we moeten blijven koesteren.

Waar ik mij persoonlijk op verheug, is de terugkeer van de gemeente en het gemeentebestuur naar het vroegere stadhuis aan de overkant van deze vijver.

Wie er nog niet is geweest, zal onder de indruk zijn. Trias, Centrum voor de Kunsten is al neergestreken in het Huis van de Stad. Over een aantal maanden zullen ook wij de verhuisdozen gaan inpakken. De bibliotheek, Welzijn Rijswijk en andere partijen doen hetzelfde. Zo ontstaat een bruisende plek waar altijd wel wat te doen zal zijn. Hier kunnen we ons paspoort vernieuwen en andere belangrijke zaken regelen, maar óók kunnen we in het Huis van de Stad lezen, boeken lenen, muziek maken, dansen, toneelspelen, een kopje koffie drinken en nog zo veel meer.

Ontmoeten

‘Ontmoeten’ is voor mij het sleutelwoord voor ons nieuwe Huis van de Stad. Wat mij betreft zou ontmoeten ook één van de sleutelwoorden van 2023 moeten zijn. Want door elkaar te ontmoeten, leer je elkaar ook kennen. Dat is niet alleen leuk, het is ook belangrijk. Door met elkaar te praten, verdwijnt het bekende spreekwoord  ‘ónbekend maakt onbemind’.

Bij ‘ontmoeten’ hoort ook ‘elkaar vasthouden’. Want we leven in onzekere tijden. Er zijn vragen die ons allen bezig houden. Hoe ontwikkelt zich de oorlog in Oekraïne? Hoe zullen de energieprijzen zich ontwikkelen? Op welke manier houden onze ondernemers het hoofd boven water? Gaat het ons lukken dat niemand door het ijs zakt?

Deze vragen, angsten en onzekerheden verdienen het om serieus genomen te worden.

Ook door ons als gemeente. Want wij zijn er voor u.

Juist in deze tijd wens ik ons toe dat we elkaar niet verwijten of naar elkaar wijzen maar dat we naast elkaar staan. Elk vraagstuk heeft meerdere invalshoeken. Wees benieuwd naar elkaars verhaal en maak gebruik van elkaars denkkracht. En als we een probleem niet zelf kunnen lossen is, is er altijd een manier om het te agenderen, lokaal, regionaal of in Den Haag.  

Problemen kunnen we alleen oplossen als we kiezen voor saamhorigheid in plaats van alleen gericht te zijn op eigenbelang, als we kiezen voor verantwoordelijkheidszin in plaats van onverschilligheid.

Pas een maand geleden ben ik geïnstalleerd als uw burgemeester. Dankzij de hulp, de vriendelijkheid en de gastvrijheid van velen van u voel ik me hier al helemaal thuis. Ik heb inmiddels veel mensen ontmoet. Toch zie ik in deze zaal nog veel gezichten die nieuw zijn voor mij.

Het lijkt me alle reden om af te ronden. Een goede toespraak moet niet te lang zijn.

Namens onze gemeente wil ik u een hele gezellige en fijne voortzetting van deze avond wensen. Ik hoop u állemaal te spreken.

En lukt dat niet vandaag, dan komt dat beslist een volgende keer.

Dank u wel.

Foto's

Voor het bijwonen van de theatervoorstelling was een entreekaart nodig. De entreekaarten waren gratis. De theatervoorstelling was via een livestreamverbinding te bekijken. Tijdens de voorstelling zijn ook foto's gemaakt. Deze kunt u op Facebook terugvinden.

Burgemeester Huri Sahin tijdens haar nieuwjaarstoespraak 2023
Burgemeester Huri Sahin geeft haar eerste nieuwjaarstoespraak (Foto FotoFlex)