Maatschappelijke Ondersteuning - hulp vanuit de gemeente

De gemeente gaat uit van uw eigen kracht. Van wat u zelf nog kunt, of zelf kunt regelen, zo mogelijk met hulp van mensen die u kent. De gemeente biedt als dat nodig is hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Als het kan met algemene hulpmiddelen, zoals maaltijdservice, boodschappenservice, dagrecreatie, maatschappelijk werk of gezamenlijk vervoer. Voor speciale, ingewikkelde zorgvragen zoekt de gemeente samen met u naar een oplossing op maat. Bekijk hiervoor de Hulpwijzer Rijswijk.

Doel van de WMO

Het doel van de Wmo is dat u langer zelfstandig kunt blijven wonen, contact kunt houden met uw omgeving en langer actief blijven in de samenleving. Ook als u een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking hebt. Zo nodig is er ondersteuning op maat.

Volgens de WMO is de gemeente verantwoordelijk voor: