Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening

Binnen het domein Ruimtelijke Ontwikkelingen is er bij het team Ruimte en meer specifiek in het beleidsveld Ruimtelijke Ordening een vacature ontstaan. Wij zoeken een collega die samen met ons bouwt aan een projectmatige manier van werken en zich richt op het realiseren van maatschappelijke effecten voor onze inwoners en bedrijven.

Solliciteer naar deze vacature

Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden en koestert zijn eigenheid. De stad is modern én historisch, druk én rustig, grijs én groen, stad én dorp. Bijna een vijfde van Rijswijk bestaat uit parken en plantsoenen. Dit is ongekend hoog voor Nederland. Daar tegenover staat de hoogbouw van de wederopbouwwijken, het winkelcentrum In de Bogaard en het uitgestrekte bedrijventerrein Plaspoelpolder. Rijswijk is de vestigingsplaats van grote internationale werkgevers als het European Patent Office en behoort tot de top 20 van lokale economieën van Nederland. Rijswijk is ook een zorgzame stad met een hechte sociale structuur, een rijk verenigingsleven, goede voorzieningen zoals de Rijswijkse schouwburg en een vertrouwde, veilige leefomgeving. Rijswijk heeft nu ruim 50.000 inwoners. Met de verdere ontwikkeling van de nieuwe duurzame wijk RijswijkBuiten en binnenstedelijke verdichtingsopgaven zal dit de komende jaren groeien naar 70.000 inwoners.

De organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit ongeveer 430 medewerkers. De medewerkers zijn verdeeld over vijf domeinen (Bedrijfsvoering, Bestuurlijke ontwikkelingen, Maatschappelijke ontwikkelingen, Ruimtelijke ontwikkelingen en het Sociaal Domein) met bijbehorende opgaventeams, de Griffie en het Programmabureau RijswijkBuiten.
De organisatie van de gemeente Rijswijk werkt opgavengericht. Dit betekent dat de organisatie in kan spelen op (toekomstige) matschappelijke uitdagingen en flexibel is.
Er wordt gewerkt in teams en opgaventeams met verantwoordelijkheden laag in de organisatie, met korte lijnen  en op basis van vertrouwen en goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap (projectmatig werken).

Jouw werkzaamheden:

 • Het begeleiden en beoordelen van plannen van derden, ruimtelijke verkenningen en stedenbouwkundige visies op veelal herstructureringslocaties (transformaties);
 • Het 'trekken' van bestemmingsplannen valt eveneens binnen het takenpakket, evenals het    opstellen van ruimtelijke onderbouwingen, visies en adviezen aan B&W en raad. e.d.;
 • Het behandelen van beleids- en adviesissues op het gebied van ruimtelijke ordening binnen het team en daarmee samenhangende beleidsvelden, met name vanuit de planologische (-juridische) hoek;
 • Het accent ligt op planologie, maar affiniteit met juridische vraagstukken en enig gevoel voor stedenbouwkundige aspecten verwachten we ook;
 • Het organiseren van en het (mede) vertegenwoordigen van het team, of de gemeente in diverse overleggen, inspraakbijeenkomsten en overleggen met andere disciplines, overheden of rechterlijke instanties (input in rechterlijk gedingen of eigen behandeling);
 • Het leveren van input in de budgetcyclus;
 • Bijdragen aan de omslag naar de Omgevingswet en een samenhangende, vakoverstijgende visie tussen alle projecten en plannen en aan de vak ontwikkeling van het team, waaronder digitalisering.

Functie-eisen

 • Werk- en denkniveau: HBO+/WO;
 • Meerjarige gemeentelijk ervaring (ca. 3 a 5 jaar) met het beoordelen en begeleiden van bestemmingsplannen,   visies en andere ruimtelijke plannen en procedures;
 • Helikopterview, waarmee een vakoverstijgende, integrale visie wordt bedoeld;
 • Goede communicatieve eigenschappen (mondeling en schriftelijk)

De gemeente Rijswijk verwacht van alle medewerkers in de organisatie dat zij in hun dagelijks handelen vier kernwaarden laten zien. De kernwaarden zijn: resultaatgericht, ondernemend, transparant en samenwerkend in teams.

Verder verwachten we het volgende van je:

 • teamspeler die integraal werkt, maar ook zelfstandig kan functioneren;
 • flexibel (aanpassingsvermogen): goed kunnen schakelen tussen uitvoerend, tactisch en strategisch niveau;
 • op de hoogte zijn van ontwikkelingen op RO-gebied en Omgevingswet en in staat zijn dit te vertalen naar de gemeentelijke praktijk en beleid;
 • Vermogen om  goed samen te werken in teams (goede collega).
 • Flexibel, stressbestendig.
 • Projectmatig kunnen en willen werken.

Wij bieden:

 • Een functie voor 36 uur per week;
 • Bruto maandsalaris: maximaal € 4.225,00 (afhankelijk van werkervaring en opleiding op basis van 36 uur per week; functieschaal 10);
 • Een tijdelijk contract met uitzicht op een vast dienstverband;
 • Een uitdagende en inspirerende functie;
 • Een professionele, klantgerichte werkomgeving waarin veel ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling;
 • Een informele werksfeer;
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden: Individueel Keuzebudget, vitaliteitsbudget, vorming en opleiding, ADV-opbouw, generatiepact, mogelijkheid van thuiswerken, devices (iPhone + keuze uit een iPad of (mini)laptop);
 • We laten je snel ‘thuis’ voelen door een compleet speciaal voor jou opgesteld introductieprogramma.

Wie zijn wij
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, maar koestert zijn eigenheid. De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven. Ideaal om je werkervaring te verdiepen én te verbreden.

In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 430 medewerkers in 35 verschillende teams en opgaven, verdeeld over vijf domeinen. We werken op basis van eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen en goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Dit biedt de kans om in opgaven(teams) nauw samen te werken aan het realiseren van (maatschappelijke) doelen. Het gaat daarbij vooral om het behalen van resultaat, waarbij flexibiliteit en creativiteit belangrijke eigenschappen zijn. Onze kernwaarden zijn ROTS wat staat voor Resultaatgericht, Ondernemend, Transparant en Samenwerken in teams.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Martijn de Ligt, teammanager Team Ruimte: 14 070.
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure: Jessica Moleveld (Medewerker HRM): 14 070. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Geïnteresseerd?
Word je bij het lezen enthousiast over deze functie en voldoe je aan de bovenstaande beschrijving? Ben jij de collega die we zoeken? Solliciteer dan uiterlijk 17 juli a.s. a.s. via de sollicitatiebutton of mail je brief en CV naar stadhuis@rijswijk.nl, onder vermelding van vacaturenummer DS 1915.

Ten slotte
De selectiegesprekken zijn gepland in de tweede helft van juli 2019.