Julianastraat

De Julianastraat heeft onderhoud nodig. Zowel boven de grond (stoep, wegdek, bomen, groen) als onder de grond (rioolhuisaansluitingen en gasleiding). Deze werkzaamheden gaan we gecombineerd uitvoeren. Dat maakt een nieuwe inrichting mogelijk. We gaan met de omwonenden in gesprek en vragen hen hierover mee te denken.

Julianastraat

Nieuwe ontwikkelingen

De werkzaamheden van de herinrichting worden door aannemersbedrijf Wegenbouw Bestratingen Nederland '81 B.V. uitgevoerd. Vanaf maandag 14 juni 2021 wordt gestart met de herinrichtingswerkzaamheden. De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd. Er wordt gewerkt vanaf de Lindelaan richting de Rembrandtkade. De herinrichtingswerkzaamheden van de Julianastraat gaan tot december 2021 duren. Het faseringsplan kunt u hier terugvinden.

Planning

Fase 1  Julianastraat 2 tot 24  (Week 24 t/m 28) Gereed

Fase 2 Julianastraat 24 tot 48-50  (Week 27 t/m 35)

Fase 5  Julianastraat 57 tot kruising Rembrandtkade  (Week 36 t/m 39)

Fase 4  Julianastraat 47a tot 57  (Week 39 t/m 42)

Fase 3  Julianastraat 48-50 tot 47a  (Week 42 t/m 45)

Voorgeschiedenis

Op 7 juli 2020 heeft het college van B&W het definitieve inrichtingsplan Julianastraat vastgesteld. Het definitief inrichtingsplan en een overzicht van de ontvangen reacties en de beantwoording hierop kunt u hier terugvinden. Nu het definitieve inrichtingsplan is vastgesteld zijn we gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering. 

Tot 6 april jl. waren de bewoners in de gelegenheid gesteld om hun reactie op het inrichtingsplan kenbaar te maken. De reacties en suggesties zijn verzameld en beoordeeld door het projectteam op o.a. technische en financiële haalbaarheid.

Op 4 maart 2020 werd een bewonersavond gehouden in wijkgebouw De Ottoburg. Tijdens deze bijeenkomst werden de bewoners met een presentatie op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen. Het voorlopig inrichtingsplan van de herinrichting Julianastraat, waarin voorstellen en suggesties van bewoners waren opgenomen, werd als 3D visualisatie gepresenteerd. Met deze visualisatie kon gedetailleerd de nieuwe inrichting van de straat bekeken worden.

Bekijk hier de visualisaties:

In juli 2019 bracht wethouder Van der Laar met medewerkers van de gemeente een bezoek aan de Julianastraat. Daarbij leidde een aantal bewoners hen rond. Samen hebben zij de door de bewoners aangedragen problemen, de ervaren overlast en de ontstane schade in de openbare ruimte bekeken en besproken. De medewerkers van de gemeente zijn aan de slag gegaan met deze opmerkingen. Dit heeft geleid tot een plan van aanpak voor de herinrichting van de Julianastraat.