Van Dijcklaan en Van Ostadelaan

De Van Dijcklaan & Van Ostadelaan hebben onderhoud nodig. Zowel boven de grond (stoep, wegdek en bomen) als onder de grond (rioolhuisaansluitingen, gas- en waterleiding). Deze werkzaamheden gaan we gecombineerd uitvoeren. Dit biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om de straten opnieuw in te richten. Hierover willen we graag met u in gesprek gaan.

Van Dijcklaan Van Ostadelaan

Nieuwe ontwikkelingen

Stedin en Dunea zijn in februari gestart met het vervangen van de gas- en waterleiding. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Van Gelder en duren tot en met juli 2022. Medio februari 2022 start de gemeente met de herinrichting.

Definitief inrichtingsplan

Het definitief inrichtingsplan en het ontwerp van de voortuinen van Vidomes zijn gereed en worden in onderstaande videopresentatie nader toegelicht. De bewoners hadden tot vrijdag 12 maart 2021 de gelegenheid gehad om te reageren op de plannen. Het college van B&W heeft op 30 maart 2021 het definitief inrichtingsplan vastgesteld.

 

Het definitieve inrichtingsplan, het ontwerp van de voortuinen en de impressies kunt u hieronder inzien.

Meedenkproces

In een eerder stadium hebben we u de voorgenomen plannen toelicht via een videopresentatie en gevraagd om mee te denken. De ideeën en/of wensen die wij hebben ontvangen, via het online participatieplatform hebben wij, waar mogelijk en haalbaar, opgenomen in het voorlopig inrichtingsplan. Hier kunt u lezen welke ideeën en/of wensen tot nu toe door u en/of uw medebewoners zijn ingediend en hoe we deze hebben verwerkt.

Omdat een fysieke bijeenkomst en presentatie van de plannen door de coronamaatregelen al sinds maart 2020 niet mogelijk is, hebben wij in onderstaande videopresentatie onze voorgenomen plannen laten zien, waarop bewoners en andere belanghebbenden hebben gereageerd.

Tijdens de online bewonersbijeenkomst van donderdag 15 oktober 2020 hebben wij het voorlopige inrichtingsplanhet voorlopig groenplan en twee ontwerp varianten van de voortuinen van Vidomes gepresenteerd. Hier kunt u de presentatie teruglezen.

De bewoners zijn tot 6 november in de gelegenheid gesteld hun ideeën en/of wensen voor de inrichting kenbaar te maken. Hier kunt u lezen welke ideeën en/of wensen  zijn ingediend en hoe we deze gaan verwerken in het definitief inrichtingsplan.