Lindelaan

De Lindelaan heeft grootschalig onderhoud nodig. We gaan onderhoud uitvoeren zowel boven de grond (stoep, wegdek, bomen, groen) als onder de grond (riolering, gas- en waterleiding). Deze werkzaamheden gaan we gecombineerd uitvoeren. Dit biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om de straat opnieuw in te richten. Hierover willen we graag met de bewoners en ondernemers In gesprek.

Nieuwe ontwikkelingen

Op maandag 29 november heeft het projectteam door middel van een “livestream (live uitzending)” vanuit de Rijswijkse Schouwburg het schetsontwerp gepresenteerd. Na de presentatie was er mogelijkheid om vragen te stellen over het ontwerp. Deze vragen worden meegenomen in de uitwerking van een Voorlopig Ontwerp. De presentatie kunt u hieronder terugkijken.

Ontwerpproces

Wij hebben de bewoners en ondernemers gevraagd een enquête in te vullen over de gewenste verbeteringen van de Lindelaan. De reacties op de enquête betrekken we in het ontwerpproces. Hier kunt u de reacties van de enquête inzien.

Samen met bewoners en ondernemers willen we de Lindelaan verkeersveilig maken, ruimte geven voor het groen, maar ook voor voldoende parkeergelegenheid. Hiervoor gaan we een nieuwe inrichting van de Lindelaan ontwerpen.

De eerste stap is het verkennen welke ontwerpvarianten er mogelijk zijn voor de herinrichting van de Lindelaan. Bij het opstellen van de varianten wordt rekening gehouden met het verbeteren van de leefbaarheid, verkeersveiligheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid voor de bewoners en (weg)gebruikers van de Lindelaan en omgeving. Daarbij wordt ook onderzocht hoe we een duurzaam veilig openbaar gebied kunnen maken waar het prettig wonen en verblijven is met een goede balans tussen groen en grijs. Daarnaast wordt de ondergrondse infrastructuur meegenomen in de varianten, waarbij zowel de gemeentelijke riolering als kabels en leidingen van derden op een goede manier ingepast kunnen worden.