Zieke boom kappen

Als een boom ziek is, heeft u geen kapvergunning nodig. Indien het om een zieke Iep gaat kan de gemeente beslissen dat de boom gekapt moet worden.

Als u een zieke boom gekapt heeft en dit is een boomsoort die een boomziekte kan verspreide moet u de restanten door een erkende verwerker laten vervoeren of vernietigen.