Windmolen(park) bouwen

U wilt een windmolen(park) van minder dan 5 megawatt op land aanleggen of uitbreiden. Dan moet u hiervoor bij de gemeente een verzoek indienen tot aanpassing van het bestemmingsplan.

Als de gemeente het bestemmingsplan heeft aangepast om het project mogelijk te maken, verleent zij ook de nodige vergunningen. Hieronder valt ook de omgevingsvergunning bouwen. Deze vergunning heeft u altijd nodig voor een windmolen(park). De rijksoverheid heeft als doelstelling om versneld windmolenparken te realiseren. De provincie kan hierbij een coördinatiefunctie vervullen. Provincies en gemeenten kunnen samen besluiten over wie verantwoordelijk is voor welk project bij het ontwikkelen van een windmolenpark.

Wilt u een kleine windmolen bouwen, bijvoorbeeld op of naast uw huis? Ook dan heeft u een omgevingsvergunning bouwen en soms ook een omgevingsvergunning milieu nodig. Deze vraagt u aan bij het Omgevingsloket online. Of de gemeente u de vergunningen verleent, hangt af van:

  • de plaats van de windmolen,
  • de gevolgen voor het milieu
  • of de vergunning in het bestemmingsplan past

Soms moet u ook andere vergunningen aanvragen zoals een watervergunning (bij het waterschap) of een natuurbeschermingsvergunning (bij de gemeente of de provincie). Dit hangt af van het formaat en de locatie van de windmolen.

Wilt u een installatie voor windenergie op zee aanleggen of uitbreiden? Dan dient u hiervoor een verzoek in bij de Minister van Economische Zaken.