Voorrangsverklaring, woningzoekende

Indien u in uw huidige woning om medische redenen ergonomische beperkingen ondervind of er is een sociale reden waardoor u snel moet verhuizen, dan kunt u bij de gemeente een voorrangsverklaring huisvesting aanvragen.