Vooroverleg voor een omgevingsvergunning aanvragen (principe verzoek)

Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u een vooroverleg met de gemeente aanvragen. De gemeente Rijswijk biedt de mogelijkheid een vooroverleg in te dienen door middel van een principe verzoek.

Een principe verzoek indienen kan een logische stap zijn als vervolg op de vergunningsvrije bouwen check via www.omgevingsloket.nl of bestemmingsplan onderzoek via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Voordat u hiervoor een volledig uitgewerkte aanvraag indient is het verstandig om het gewenste plan in de vorm van een schetsontwerp of voorlopig ontwerp aan de gemeente voor te leggen.

Wat is een principe verzoek?
Een principe verzoek houdt in dat u aan het college van burgemeester en wethouders verzoekt om te beoordelen of er geen planologische belemmeringen zijn te verlenen aan een (bouw)plan. De beoordeling van het verzoek zal uitsluitsel geven of er in principe voor dat plan medewerking verleend kan worden of niet en op welke wijze. Het principe verzoek is géén officiële aanvraag. U kunt met het antwoord op het principe verzoek beoordelen of het zinvol is om een officiële aanvraag in te dienen.