Volwasseneneducatie

Woont u in Rijswijk en bent u ouder dan 18 jaar? Dan kunt u via de gemeente verschillende cursussen en trainingen volgen.

Moeite met lezen, schrijven of rekenen?

Vindt u het lastig om een boodschappenlijstje te maken, brieven te lezen of een formulier in te vullen? Dan kunt u een cursus volgen om beter Nederlands te leren lezen en schrijven, en om te leren rekenen.

U werkt in uw eigen tempo en kunt overdag of ’s avonds de lessen volgen. De cursus heeft verschillende niveaus.

Nederlands leren voor anderstaligen: inburgeren

In Rijswijk wonen veel mensen uit verschillende landen. Om elkaar te begrijpen en om mee te doen in het dagelijks leven, is het belangrijk dat iedereen Nederlands spreekt.

De gemeente kan doorverwijzen naar een instantie die taallessen verzorgt voor de inburgeringscursus.

Overig aanbod

  • cursus budgetteren
  • Voortgezet algemeen volwassen onderwijs (vavo). Via het vavo kunnen deelcertificaten en dipoma’s worden behaald voor vmbo-tl, havo en vwo.