Uittreksel uit basisregistratie personen opvragen

Met een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) laat u zien dat u staat ingeschreven bij de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als een woningstichting hierom vraagt. Op een afschrift staat uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en adres. Ook andere gegevens zijn mogelijk. Geef daarom duidelijk aan waarvoor u het nodig heeft.

Direct regelen

Er zijn ook andere uittreksels uit de BRP, zoals Bewijs van Nederlanderschap of een Bewijs van in leven zijn.

Let op: vraagt u het uittreksel digitaal aan, dan kan het 3 tot 5 dagen duren voordat u het in huis heeft. Heeft u het per direct nodig, dan kunt u beter naar de gemeente Rijswijk komen om het aan te vragen. U krijgt het document dan meteen mee.

Doe uw aanvraag online. Vanwege het coronavirus willen we het aantal bezoekers bij de gemeente beperken. Lukt online aanvragen niet? Neem contact met ons op. U kunt niet langskomen zonder afspraak.