Uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand aanvragen

Gemeenten leggen belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vast in hun burgerlijke stand. Als u een geboorte, overlijden, huwelijk, scheiding of partnerregistratie schriftelijk wilt bewijzen, heeft u een afschrift of uittreksel nodig uit de burgerlijke stand. Hiervoor moet u naar de gemeente waar die gebeurtenis plaatsvond. Op een afschrift vindt u alle informatie die in een akte staat. Op een uittreksel staat een gedeelte van de informatie.

Direct regelen

Er zijn verschillende akten waarvan u een afschrift of uittreksel kunt opvragen:

  • geboorteakte
  • overlijdensakte
  • huwelijksakte
  • echtscheidingsakte
  • akte van partnerschapsregistratie
  • akte van beëindiging partnerschap