Toestemming vragen voor ontleding van een lichaam

Soms wordt een dood lichaam ontleed voor wetenschappelijk onderzoek. De overledene geeft hiervoor tijdens zijn leven toestemming. Bijvoorbeeld in een codicil of testament.

De volgende personen kunnen ook na het overlijden toestemming geven:

  • de echtgenoot (weduwnaar) of echtgenote (weduwe) van de overledene
  • de levensgezel van de overledene
  • iemand die wettelijk bevoegd is

De burgemeester moet toestemming geven om het dode lichaam te ontleden.