Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten aanvragen

Door het coronavirus heeft u misschien minder inkomsten. Daardoor heeft u moeite met het betalen van de huur of hypotheek van uw huis. Daarom is er de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK). Dit is een uitkering om u te helpen bij uw woonkosten.

De hoogte van de TONK-uitkering hangt af van uw situatie. De gemeente kijkt hiervoor naar:

  • de hoogte van uw (woon)kosten
  • uw inkomen
  • welk deel van de kosten u nog zelf kunt betalen

U krijgt de TONK-uitkering maximaal 6 maanden: van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Korter kan ook. Het gaat om een bedrag van maximaal € 500 netto per maand. In totaal kan er dus maximaal € 3000 voor 6 maanden ontvangen worden.

Krijgt u een TONK-uitkering en verandert er iets in uw situatie? Geef dit zo snel mogelijk door aan de gemeente. Bijvoorbeeld als uw inkomsten veranderen. Of als u verhuist of gaat samenwonen.

De aanvraag kunt u uiterlijk op 31 juli 2021 indienen.

Doe uw aanvraag online. Vanwege het coronavirus willen we het aantal bezoekers bij de gemeente beperken. Lukt online aanvragen niet? Neem contact met ons op. U kunt niet langskomen zonder afspraak.