Reinigen openbare weg

De gemeente reinigt openbare wegen, pleinen en voetgangersgebieden. Heeft u klachten over deze dienst? Of vindt u dat uw omgeving ernstig is vervuild? Ga naar de gemeente en vraag of het vuil kan worden opgeveegd. U krijgt er ook antwoord op vragen.